vertaisoppiminen ~ personalutbyte

Vertaisoppiminen on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämistä.

Kaikki kirjastolaiset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yleisissä kirjastoissa voivat tutustua toistensa kirjastoihin ja inspiroitua toisenlaisesta toimintatavasta.

Miksi?        

 • tutustu toisen kirjaston toimintatapoihin
 • tapaa uusia kollegoita ja vaihda ajatuksia muiden kirjastolaisten kanssa
 • saat uusia ideoita työhösi
 • haluat syventää kirjastoammatillista osaamistasi jollakin tietyllä osa-alueella
 • kieliharjoittelua kaksikielisessä kirjastossa

Vieraile toisessa kirjastossa 1- 5 päivää,

AKEpampas vastaa matkustus- ja majoituskuluista

Miten?

 • vaihto on työ-, virkamatka tai koulutuspäivä toiselle paikkakunnalle, eli työnantajavelvoitteet säilyvät työntekijän varsinaisella työnantajalla
 • keskustele vaihdosta ensin omassa kirjastossasi esimiehesi kanssa
 • ota yhteyttä siihen kirjastoon, johon haluat tutustumaan
 • vaihto voi olla yksipuolinen tai vastavuoroinen, kirjastot voivat itse päättää omien mahdollisuuksien mukaan
 • sovi omasi ja vaihtoesimiehesi kanssa vaihtoajan toiveet ja kiinnostuksen kohteet eli mitä odotat vaihdolta ja mitä haluat tehdä vaihdon aikana
 • sovi vaihdon ajankohta
 • sopikaa työpaikkaohjaaja, joka huolehtii vaihtoon tulijasta ja vaihdosta kokonaisuutena
 • vaihdon jälkeen: lyhyt palaute vaihdosta vaihtokirjastolle ja meille alueelliseen kehittämistehtävään

OTA YHTEYTTÄ NIIN KERRON LISÄÄ!

Lue muiden kokemuksista: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

Personalutbyte

Personalutbyte är en del av det regionala utvecklingsuppdragets kompetensutveckling för bibliotekspersonal.

Biblioteksanställda inom Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens samt Österbottens allmänna bibliotek kan bekanta sig med regionens övriga bibliotek och bli inspirerade av annorlunda verksamhetsformer.

Varför?       

 • bekanta dig med hur ett annat bibliotek ordnar sin verksamhet
 • lär känna nya kolleger och diskutera med andra biblioteksanställda
 • få nya idéer till det egna jobbet
 • fördjupa ditt kunnande inom ett visst delområde
 • få språkpraktik i ett tvåspråkigt bibliotek

Besök ett annat bibliotek under 1 – 5 dagar,

ÅKEpampas står för rese- samt logikostnader

Hur?

 • utbytet är en tjänsteresa eller utbildningsdag till en annan ort, dvs arbetsgivarskyldigheten kvarstår hos den egentliga arbetsgivaren
 • diskutera utbytet först med din egen förman
 • ta kontakt med det bibliotek som du är intresserad av
 • utbytet kan vara ensidigt eller ömsesidigt, biblioteken avgör om bytet är möjligt enligt sina egna förutsättningar och möjligheter
 • kom överens både med din egen samt med utbytesbibliotekets förman om önskemålen gällande utbytet; dina förväntningar samt vad du önskar göra under utbytesperioden
 • kom överens om tidpunkten för utbytet
 • utse en arbetsplatshandledare, som tar hand om gästen och som sköter om utbytet som helhet
 • efter utbytet: kort respons, feedback gällande utbytet till utbytesbiblioteket samt till oss vid regionala utvecklingsuppdraget

  TA KONTAKT FÖR ATT HÖRA MERA!

Läs om andras erfarenheter: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

 • sähköposti/ e-post sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi
 • puh / tel 040 144 7835

Introduktion till programmering med Dash & Dot

13.3.2020 i Vasa stadsbibliotek

Under skolningen gör vi enkla AFK övningar för att förstå vad programmering handlar om, och bekantar oss med robotarna Dash & Dot. Vi testar 5 olika appar som riktar sig till olika åldersgrupper för att programmera dom. Vi kan programmera Dash & Dot att utföra olika uppgiften, till exempel att dansa, läsa en dikt eller presentara sig för besökare.

Tanken med dagen är att vi skall känna oss trygga med att presentera Dash & Dot robotarna och inspirera barnen så att de har möjlighet att skapa något kreativt. OBS! Som bonus får 4 bibliotek som deltar dagen Dash & Dot med sig till sitt eget bibliotek för nästa 2 veckor! Så kom med!

Anmäl dig senast den 10.3. https://webropol.com/s/dashdot

Fortbildningsdagen är en del av #AKEdigi-projektet, vars syfte är att utveckla bibliotekspersonalens digikunskaper. Den är gratis för deltagarna, men deltagarna ansvarar själv för sina rese- och matkostnader. OBS! Endast ÅKEpampas -områdets allmänna bibliotek kan få roboterna med sig efter skolningen.

Appar och iPad -koda, planera och beställa 2.4.2019 kl. 9.00-16.00

Appar och iPad -koda, planera och beställa
ti 2.4.2019 kl. 9.00-16.00

Plats: Vasa stadsbibliotek, Essä-rummet
Under kursen så lär vi oss grunderna i Apples kodspråk Swift med hjälp av en rolig spelifierad app vid namn Swift Playground. Vi lär oss även vad man behöver tänka på när man ska skapa en app och när man ska beställa en app av en utomstående leverantör för bibliotekets verksamhet.

Vi tittar på hur man kan tänka på appar ur bibliotekets synvinkel, vad appar kan göra för våra kunder och kundnöjdheten, samt hur en app kan underlätta för personalen. Vi lär oss även att leta både på nätet och i appstore om någon redan skapat en sådan app som vi behöver och hur man kan göra då.

Ta med din egen uppdaterade och fulladdade iPad eller meddela om du vill låna en iPad för utbildningsdagen. Om du tar med din egen eller arbetets iPad ladda ner Swift Playground och under rubriken ”my playgrounds” inne i appen laddar du ner Learn to Code 1, 2 och 3. Programmet är gratis och vi hjälper med nerladdningen.

Kursen kräver inga förhandskunskaper och går på svenska. Appens språk är på engelska, men vi jobbar tillsammans, så språket borde inte utgöra ett hinder. Det här är en rolig workshop där vi lär oss matnyttiga saker ur informatikerns och bibliotekets synvinkel tillsammans.

Lärare: It-pedagog, ämneslärare, forskare, biblioteksentusiast och tidigare biblioteksanställd Johanna Björkell
Anmäl dig senast 26.3.2019 till:
https://link.webropolsurveys.com/EP/A0A6CA7E42EED17D

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen!

 

applab-tool

Digitaalinen osaaminen kirjastossa  – mitä, miten ja miksi?

Digitaalinen osaaminen kirjastossa  – mitä, miten ja miksi?

to 28.3.2019 klo 9.30-16.00

 

Paikka: Vaasan kaupunginkirjasto, Essee-huone (Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa)

 

Osallistuminen ja tasa-arvo digitalisoinnin avulla. Miten meille käy, jos tulevaisuus on digitaalinen? Koulutuspäivän aikana perehdymme mm. digitaaliseen tasa-arvoon, osallisuuteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen yhteiskunnassa, jolle näyttäisi nyt olevan ominaista digitalisaatio ja robotisaatio. Koulutukseen sisältyy luentojen lisäksi harjoitustöitä, keskustelua ja pääset myös kokeilemaan erilaisia ja innostavia uutuuksia teemaan liittyen.

 

Kouluttaja: Linda Mannila, joka työskentelee kouluttajan, tutkijana ja yrittäjänä Digismartissa. Hän toimii perustajana myös yhdistyksessä Make It Finland, jonka missio on mahdollistaa digitaalista yleissivistystä.

 

Päivän ohjelma: Aloitamme päivän 9.15 yhteisellä kahvilla ja päivän avauksella. Koulutus alkaa klo 9.30. Pidämme n. klo 12 omakustanteisen lounaan ja iltapäivällä nautimme myös sopivassa välissä iltapäiväkahvin. Päivä loppuu klo 16.00.

 

Ilmoittautuminen:

https://link.webropolsurveys.com/EP/EC90E6AE2CDAB06B

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on pe 22.3.2019. Muista rastittaa ilmoittautumislomakkeessa kohta osallistun koulutukseen etänä, jos et pääse paikanpäälle.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

  

TERVETULOA!

 

artificial-intelligence-3382507_960_720

Augmented Reality för biblioteket den 14.3.2019 kl. 9.00-13.00

Augmented Reality för biblioteket den 14.3.2019 kl. 9.00-13.00

 

Plats: Vasa stadsbibliotek, Essä-rummet

 

Under kursen kommer vi att jobba med olika augmented reality appar och skapar tillämpningar tillsammans för biblioteket. Augmented reality betyder ungefär förstärkt eller förhöjd verklighet. Så hur skulle det vara om när kunden höjde sin enhet mot en roll up eller ett plakat och plakatet skulle komma till liv och börja berätta för kunden om vad allt kunden kan hitta på biblioteket, vilka tjänster vi har. Eller ett barnrum där barnen kan få lyssna på någon som läser upp en saga genom att rikta den mobila enheten mot något speciellt? Eller att få till exempel Mannerheim att berätta om vad han åstadkom under sin tid vid makten i Finland vid historiehyllan och berätta kort om den sista boken som kommit ut om hans liv? Tillämpningarna är många och intressanta.

 

Kursen kräver inga förhandskunskaper och går på svenska. Ta med din egen uppdaterade och fulladdade iPad eller meddela om du vill låna en iPad för utbildningsdagen. Om du tar med din egen eller arbetets iPad så får du en lista veckan före kursen med de appar som du kan ladda ner på förhand.

 

Lärare: It-pedagog, ämneslärare, forskare, biblioteksentusiast och tidigare biblioteksanställd Johanna Björkell

 

Anmäl dig senast 8.3.2019 till:

https://link.webropolsurveys.com/EP/4C42DAC2B82069CC

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

mobile-phone-1875813_1920

 

EASY TO READ ENGLISH

EASY TO READ ENGLISH

-koulutuspäiväsarja Seinäjoella ja Vaasassa (2pv + etätehtävät)

 

Paikka:

Seinäjoen kaupunginkirjasto, Jaaksi -sali: 11.3. ja 20.5. klo 9.30-16.00

Vaasan kaupunginkirjasto, Essee -ryhmätila: 5.4. ja 21.5. klo 9.30-16.00

 

Write your text leaflets and online information in Easy-to-Read English! Saavutettavuusdirektiivin voimaantulo vaikuttaa myös englanninkieliseen palveluun sekä esitteiden tekoon yms. Kahden päivän koulutuksessa perehdytään englanninkieliseen selkokielen kirjoitusprosessiin ja –ohjeisiin, jotka poikkeavat hivenen suomen- ja ruotsinkielestä. Koulutuspäivien välissä on muutama etätehtävä, jotka tukevat oppimista. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivien aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta. Kirjoitusharjoituksia varten tarvitaan oma tietokone tai tablettilaite.

 

Päivän ohjelma:

Klo  9.30  Aamukahvit ja esittäytyminen

Klo  9.45  Teoriaa ja kirjoitusharjoituksia

Klo 12.00 Lounastauko

Klo 13.00 Kirjoitusharjoituksia

Klo 14.15 Iltapäiväkahvi

Klo 14.30 Palaute harjoituksista ja tekstien muokkausta yhdessä

Klo 15.30 Yhteenveto ja etätehtävien jako

Klo 16.00 Päivän lopetus

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/373A9BCFE99FB16F

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on Seinäjoelle 4.3.2019 ja Vaasaan 29.3.2019.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

Tervetuloa! 

 

typewriter-584696_1920

 

EASY TO READ ENGLISH

-fortbildningsdagarna i Seinäjoki och Vasa (2 närstudiedagar + hemuppgifter)

 

Plats:

Stadsbibliotek i Seinäjoki, Jaaksi-sal: 11.3 och 20.5 kl. 9.30-16.00

Stadsbibliotek i Vasa, Essä -rummet: 5.4 och 21.5 kl. 9.30-16.00

 

Write your text leaflets and online information in Easy-to-Read English!

EU:s tillgänglighetsdirektiv påverkar också till de tjänster biblioteket erbjuder på engelska. På kursen går vi igenom grunderna för vad du kan tänka på för att göra din engelsktext lättare att förstå för den engelska Easy-to-Read texten skiljer sig något från finska och svenska. Vi bekantar oss också med riktlinjer för layout och bilder i lättläst material. Mellan närstudiedagarna övar vi på att bearbeta texter till lättläst. Hemuppgifterna går främst ut på att ändra texter som finns i vår vardag, t.ex. att uppdatera webbsidor, göra infoblad och ändra bibliotekets regler och anvisningar. Skrivövningar ingår också under kursdagarna, så ta gärna med dig en dator eller pekplatta.

 

OBS! Föreläsaren pratar finska men han förstår svenska så att du kan använda ditt eget språk när du frågar något samt det är också möjligt att få presentationsmaterialet på svenska.

 

Dagens program:

Kl.   9.30 Morgonkaffe och presentation

Kl.   9.45 Teori och skrivövningar

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Skrivövningarna fortsätter

Kl. 14.15 Kaffepaus

Kl. 14.30 Feedback om övningarna

Kl. 15.30 Sammanfattning av dagen och presentation av hemuppgift

Kl. 16.00 Kursdagen avslutas

 

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/373A9BCFE99FB16F

Det sista officiella anmälningsdatumet är till Seinäjoki den 4.3.2019 och Vasa den 29.3.2019.

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen!       

 

Erityisryhmien kirjastopalvelut

Erityisryhmien kirjastopalvelut

Aika: to 7.3.2019 klo 9.45 – 15.45
Paikka: Vaasan kaupunginkirjasto, kirjastomuseo 3 krs

Asiakkaiden moninaisuus on arkipäivää, ja erilaisuus haastaa meitä tarkastelemaan tapaamme kohdata, ohjata ja neuvoa jokaista asiakasta. Kirjastotyössä autamme kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä. Koulutus auttaa tunnistamaan asiakkaan, jolla on neuropsykiatrisia pulmia ja mielenterveysongelmia sekä tarjoaa tietoa siitä, mihin ja miten asiakasta voi ohjata ja neuvoa kirjastossa. Koulutuspäivän tavoitteena on saada omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä ja konkreettisia käytännönläheisiä työkaluja.

Päivän ohjelma:
9.45 – 10.00 Aamukahvit ja ilmoittautuminen
10.00 – 12.00 Mielenterveys asiakkaat kirjastossa / Tarja Tikkanen, koulutussuunnittelija, Mielenterveyden keskusliitto
12.00 – 13.00 Lounastauko
13.00 – 14.15 ADHD ja keskittymisvaikeudet / Minna Joensuu, Nepsy-valmentaja, Neuropsykiatrinen valmennus
14.15 – 14.30 Kahvitauko
14.30 – 15.45 Autismin kirjo / Suvi Lehto,
Nepsy-valmentaja ja kouluttaja, ValmennusLehto Oy

Ilmoittautuminen:
https://link.webropolsurveys.com/EP/FC3B12DCCCE55475

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on torstai 28.2.2019.

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

TERVETULOA!

 

books-927394_960_720

Futures of Public Libraries

Futures of Public Libraries

 

AIKA: ma 18.2.2019 klo 10-15

PAIKKA: Vaasan kaupunginkirjaston Essee-huone

 

What will it mean to be a public library in the future? What is changing about the environment in which public libraries operate? How might the role of public libraries in society change in the coming years?

 

KOULUTTAJA: Morgan Shaw/ Master’s degree student and a Project Researcher at Finland Futures Research Center

 

Huom! Koulutus on englanniksi!

 

PÄIVÄN OHJELMA: Aloitamme päivän klo 9.45 yhteisellä kahvilla ja päivän avauksella. Luento alkaa klo 10 ja pidämme n. klo 12 omakustanteisen lounaan. Lounaan jälkeen luento jatkuu ja iltapäivällä nautimme myös sopivassa välissä iltapäiväkahvin. Päivä loppuu klo 15.00.

 

ILMOITTAUTUMINEN: 

https://link.webropolsurveys.com/EP/7966E0E47D691CA8

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on tiistai 12.2.2019. Muista rastittaa ilmoittautumislomakkeessa kohta osallistun koulutukseen etänä, jos et pääse paikanpäälle.

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustus- ja ruokailukustannuksistaan.

 

TERVETULOA!

 

Public 2

Let’s Speak English 2! 13.11. kl. 9.30-15.00

Tule ylläpitämään englannin kielen taitojasi

Paikka: Vaasan kaupunginkirjaston Essee-ryhmätila

 

Upprätthåll dina färdigheter i engelska!

Plats: Vasa stadsbibliotek, grupprummet Essä

 

Puhetaidot vahvemmiksi mm. kahvilakeskustelulla ja parikeskustelulla

Vinkkejä, harjoittelua, rohkeutta:
– miten autan ja ohjaan englanniksi asiakkaita?
– kuinka kerron kirjastosta ja sen säännöistä englanniksi?

Kertaamme vähän myös kielioppia

Koulutus on tarkoitettu jo vähän pidemmälle ehtineille, jotka haluavat
ylläpitää englannin kielen taitojaan. Käymme läpi kirjaston normaaleja
asiakaspalvelutilanteita sekä harjoittelemme tarvittavaa sanastoa arkitilanteisiin.
Koulutuspäivän aikana käymme läpi mm. osallistujien omat toiveet ja kohdatut
ongelmatilanteet.

 

Vi stärker färdigheterna i språket med t.ex. kafédiskussion och pardiskussion

Tips, träning, mod:
– hur kan jag hjälpa och handleda kunder på engelska?
– hur berättar jag om biblioteket och dess regler på engelska?

Vi tränar också lite grammatik

Utbildningen är avsedd för dem som har litet mera kunskaper och som vill
upprätthålla sina färdigheter i engelskan. Vi går igenom bibliotekets normala
kundbetjäningssituationer och övar på ordförrådet som behövs i de vardagliga

situationerna. Under träningsdagen går vi också igenom t.ex. deltagarnas egna
önskemål och problem som har uppkommit i olika situationer.

 

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EP/67932A3C017565F2

Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/EP/67932A3C017565F2

 

TERVETULOA! VÄLKOMMEN!

enkku

 

 

ESCAPE ROOM WOKSHOP 25.10 kl. 10-15

Bekanta dig med Escape room-konceptet på svenska.

Kom med på Vasa stadsbiblioteks utbildningsdag om rymningsspel på svenska. Under dagens lopp kommer vi att bekanta oss med vad Escape room/rymningsspel är, få tips om hur planeringen av ett spel kan byggas upp och ha tid att fundera och arbeta på idéer till ett Escape room-spel till det egna biblioteket. Ni får även prova på att spela ett Escape room.

 

Plats: Vasa stadsbibliotek, museum 3 vån (Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa)

 

Program:

 1. 10.00 – 10.15 Morgonkaffe och presentation
 2. 10.15 – 10.45 Kort info om spelets historia och fördelar
 3. 10.45 – 11.30 Prova spela
 4. 11.30 – 12.00 Sammanfattning och egna åsikter
 5. 12.00 – 13.00 Lunch
 6. 13.00 – 13.30 Tips och idéer
 7. 13.30 – 15.00 Planera ditt eget spel

 

Anmäl dig senast den 18.10.2018 till: 

https://link.webropolsurveys.com/EP/9D2097FCE5EC4A2D

 

Utbildningen är kompletterande skolning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna men deltagarna själv ansvarar för sina resor och matkostnader.

 

Välkommen! 

 

Ytterligare information: Anneli Haapaharju, anneli.haapaharju@vaasa.fi eller 040 149 5924      

Escape room