Avainsana: #vuorovaikutus

Valmentava ja osallistava johtamisote –koulutus to 19.1.2023 klo 13-16 Zoomissa

Muuttuvassa ja monimutkaistuvassa työelämässä hyvän, osallistavan johtamisen ja yhteistyön merkitys korostuu. Valmentavalla johtajuudella luodaan edellytykset niin yksittäisten ihmisten kuin tiimienkin onnistumiselle sekä tavoitteena on saada yksilöt ja tiimit toimimaan itseohjautuvasti kohti tavoitteita ja parantaa tuloksellisuutta. Valmentava johtajuus on tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa sekä vaikuttava esihenkilö osaa soveltaa valmentavan otteen ydintaitoja omassa arjessaan. Esihenkilö kiinnostuu, kuuntelee, haastaa, kysyy, innostaa ja vaalii johdettaviensa potentiaalia. Toimiva vuorovaikutus on valmentavan johtamisotteen ytimessä

 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmentavaa, osallistavaa yhteistyö- ja johtamisotetta sekä herättää pohtimaan tiimien toimintaa tukevaa keskustelukulttuuria. Koulutuksen aikana saat konkreettisia vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla tiimin johtaminen on osallistavampaa, yhteisöllisempää ja motivoivampaa.

 

Koulutus ottaa esille muun muassa:

  • Mitä valmentava johtaminen on ja mitkä ovat sen hyödyt?
  • Luottamuksen ilmapiirin ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin vahvistamisen merkitys
  • Motivaatioon ja asenteisiin vaikuttaminen, omaehtoisuuden ja vastuunoton lisääminen
  • Rakentava, avoin vuorovaikutus, läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu
  • Valmentavat, osallistavat kysymykset ja keskustelu
  • Aktiiviseen työkaveruuteen kannustaminen osana valmentavaa työkulttuuria
  • Osallistavat kokoukset etä- ja hybridityössä – vinkit ja malli

Kouluttajana toimii Kati Lanu Timanttia Oy:stä.

 

Ilmoittautuminen

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

 

TERVETULOA!

Erilaisuus vahvuutena tiimityössä -valmennus

Vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylit

Aika: ti 27.4.2021 klo 12-16

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoom-sovelluksella.

Kouluttajana toimii Kati Lanu, Timanttia Oy

Ilmoittaudu viimeistään 26.3: https://webropol.com/ep/erilaisuus

Koulutuksessa on rajallinen osallistujamäärä eli max. 30 osallistujaa otetaan mukaan.

Tiimin yhteistoiminnassa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat tärkeitä työn tekemisen ja yhdessä oppimisen kannalta; yhdessä saadaan aikaiseksi ja kehitytään. Kun vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat ne myös vahvistavat yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Tule mukaan mielenkiintoiseen etävalmennukseen, joka sisältää alustuksia ja tietoiskuja, käytännön esimerkkejä ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymistyyleistä. Valmennuksen jälkeen ymmärrät mm. itseäsi paremmin sekä hahmotat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi selkeämmin. Saat myös lisää tietoa muiden ihmisten vuorovaikutustyyleistä sekä heidän motivaatiotekijöistä ja käyttäytymisestään, jolloin sinun on helpompi toimia yhdessä muiden tiimiläisten kanssa sekä myös ymmärtää asiakkaita.

Ennakkotehtävänä tehdään yksilöllinen EASI-kartoitus, jonka täyttäminen kestää n. 15-20 min. Linkin ennakkotehtävään saat maaliskuun lopussa. Kartoituksen jälkeen saat itsellesi ja omaksi hyödyksesi n. 19-sivuisen raportin, joka vahvistaa itsetuntemustasi ja lisää ymmärrystä omasta vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Osallistujat saavat omat raporttinsa, joita ei tarvitse avata muille. Henkilökohtainen raportti on siis luottamuksellinen.

Valmennuksessa ja purussa käydään läpi EASIn perusperiaatteet ja pohditaan yhdessä erilaisia profiileja, vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylejä ja tiimityötä eri profiilien kesken. EASI on selkeä ja konkreettinen, ja valmennuksessa osallistujat saavat yleensä ahaa-elämyksiä ja oivalluksia, joita voi hyödyntää arjen yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. EASIn taustalla on moderni Viiden faktorin teoria ja itse menetelmä on osoitettu psykometrisesti luotettavaksi. Menetelmä ei kategorisesti luokittele ihmisiä, vaan auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kompastuskivet.

Tule kuuntelemaan, osallistumaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia. Kouluttaja vastailee mielellään myös kysymyksiin ja antaa vinkkejä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta.

TERVETULOA!

Organisaation sisäiset haastavat vuorovaikutus- ja viestintätilanteet –koulutus

Aika: pe 27.11.2020 klo 13-16                                                                  

Etäkoulutus Zoom-sovelluksella

Ilmoittaudu viimeistään 25.11: https://webropol.com/ep/verkkokoulutus

AKEpampas sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät yhteistyössä kirjastojen henkilökunnalle verkkokoulutusiltapäivän, jossa keskitytään työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen ristiriitatilanteissa sekä kehitetään rakentavaa palautteen antamista. Tavoitteena on rakentaa uusia ratkaisukeskeisiä menetelmiä organisaation sisäisten haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Koulutus ottaa esille muun muassa:

– Erilaiset ongelmat viestinnässä sekä persoonallisuuspiirteiden vaikutus viestintään ja vuorovaikutukseen

– Auktoriteetti, logiikka ja empatia -miten voimme vaikuttaa viestin perille menoon

– Kuuntelu ja kohtelu – yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta viestintää

– Puheeksi ottaminen ja viiden askeleen malli ongelmien ennaltaehkäisyyn

Kouluttajana toimii Totti Karpela Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:stä. Mielenrauha koulutuspalvelut Oy on haastavien vuorovaikutus- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut koulutus- ja konsultointiyritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1998.

Koulutusiltapäivänpäivän lomassa on myös kahvitauko. Kouluttaja vastaa mielellään myös kysymyksiin, joten tervetuloa kuuntelemaan ja esittämään hänelle lisäkysymyksiä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

TERVETULOA!