Avainsana: #webbinarium

Välkommen på webbinariet Ditt viktigaste verktyg – coachande webbinarium för bibliotekspersonal!

Tid: 6.5.2021 kl. 9.00-15.30 
Webbinariet ordnas i Zoom, möteslänken skickas till de anmälda 

Vad berättar kroppsspråket om oss själva? Hur kan vi ta fram vår kreativitet? Och vad händer om vi misslyckas? Kan ett misslyckande bli en framgång? 

Med två kända inspiratörer och coacher vill vi ta fram den positiva energin och modet att pröva på nya saker.  

Välkommen till samarbetsgruppen ÅKEs vårwebbinarium!

Uppkoppling 10 minuter före.

Del 1: Kroppsspråk – Förståelse – Framgång 

Christoph Treier, mental tränare och coach  

Innehåll: I sin föreläsning avslöjar Christoph Treier olika signaler som vi så ofta nonchalerar i vardagen och i kontakten med våra kunder. På ett underhållande sätt lär han oss tolka kroppssignaler vi många gånger har undrat över vad de betyder. Är vi beredda att se med nya ögon på oss själva och andra i framtiden?

Del 2: Kreativitet och konsten att misslyckas!  

Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren, Wasa Teater 

Innehåll: Hur utvecklar vi vår kreativitet? Hur får vi fler idéer och hur utvecklar vi dem? Hur blir våra misslyckanden framgångsrika verktyg?  

Innovation och kreativitet är idag de viktigaste och mest efterfrågade egenskaperna. Det handlar om förmågan att våga skapa eller tänka nytt. Kreativitet är något som alla har inom sig, och det är även något som man kan utveckla till sin fulla potential med rätt verktyg. Föreläsningen ger insikt i att kreativitet är ett sätt att tänka som alla kan utveckla, en proaktiv inställning som hjälper oss att hitta lösningar på våra utmaningar. Föreläsningen ger praktiska tips, inspiration, positiv energi och uppmuntrar till mod att våga pröva nya saker.

Målgrupp: Bibliotekspersonal 

Anmäl dig senast 3.5.2021: https://avi.fi/sv/handelse/-/c/736913

Länken till webbinariet delas till de anmälda några dagar före tillfället. 
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. 

Arrangör:

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.
Webbinariet ordnas tillsammans med Svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag (ÅKE).

Kontakt:

överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762
serviceförman Jan Nyström, jan.nystrom@porvoo.fi, tfn 040 596 0592

Ympäristötietoisuutta kirjastoissa, nyt ja tulevaisuudessa ~ Miljömedventenhet i biblioteken, nu och i framtiden

Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle –hanke on ollut käynnissä viime vuodesta lähtien. Sen aikana on selvitelty niin kirjastojen hiilijalanjälkiä kuin luotu materiaalipankkiakin kirjastojen ympäristötyön uudistamiseksi ja inspiraatioksi. Vihreä kirjasto –sivuston löydät kirjastot.fi-palvelusta, Facebookista ja Instagramista. Käy tutustumassa ja tykkäämässä! Ja vaikka hanke loppuukin tänä vuonna, eivät Vihreä kirjasto –sivut katoa mihinkään. Voit jatkossakin nostaa esiin ympäristöteemaa näissä kanavissa, ja tavata keskustellen samanmielisiä kirjastolaisia ympäri Suomen. Ympäristötietoisuutta kun tarvitaan kirjastoilta myös tulevaisuudessa.

Hanke huipentuu tänä keväänä kolmeen ympäristöteemaiseen webinaariin; 3.3. on Ympärisötietoisuutta kirjastoihin –webinaari, 12.3. Bibliotekens miljömedvetenhet börjar här –webinaari ja 18.3. Yhteistyössä kestävämpi tulevaisuus –webinaari. Webinaarien ohjelmat on nyt julkistettu, ja ilmoittautuminen 12.3. ja 18.3. webinaareihin auki. Ympäristötietoisuutta kirjastoihin -webinaaria pääset seuraamaan ilmoittautumatta Kirjastokaista Livessä. Voit katsoa videot myös jälkikäteen Kirjastokaistalla. Alueemme on edustettuna 12.3. webinaarissa, jossa Pietarsaaren kaupunginkirjastosta kerrotaan heidän aktiivisesta panostamisestaan ympäristöasioihin, ja 18.3. webinaarissa, jossa kerrotaan muun muassa Vaasan kaupunginkirjaston ja Finlandia Kirjan kokeilusta sekä Vihreä lippu –toiminnasta Variskan koulussa. Olisiko nyt hyvä aika ottaa ympäristönäkökulmasta koppia myös teidän kirjastossanne? Miten te voisitte ottaa ympäristön entistä paremmin huomioon?

Vihreän kirjaston logo. Vihreä ympyrä, jonka keskellä on valkoisella yleisten kirjastojen logo, ja alla teksti kirjasto bibliotek. Logon för Vihreä kirjasto (Gröna biblioteket). En grön cirkel. Inuti finns de allmänna bibliotekens logo i vitt och texterna kirjasto bibliotek också i vitt.
Vihreän kirjaston logo. Logon för Vihreä kirjasto.

I fjol började projektet Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle (De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet). Sedan projektets början har det bland annat undersökts bibliotekens koldioxidfotavtryck och skapats en materialbank för att underlätta och inspirera bibliotekens miljöarbete. Du hittar Vihreä kirjasto –sidorna i biblioteken.fi –tjänsten (innehållet på finska), samt på Facebook och Instagram. Ta gärna en titt och gilla sidorna! Även om projektet tar slut i år försvinner sidorna som tur är ingenstans. Du kan i dessa kanaler också i framtiden lyfta upp miljöteman och diskutera ämnet med andra likasinnade biblioteksintresserade runt om i Finland. För biblioteken behöver vara miljömedvetna också i framtiden.

Projektet når sin höjdpunkt nu på våren med tre webbinarier med miljö-teman; den 3.3. är det Ympärisötietoisuutta kirjastoihin –webbinarium, den 12.3. Bibliotekens miljömedvetenhet börjar här –webbinarium och den 18.3. Yhteistyössä kestävämpi tulevaisuus –webbinarium. Programmen för dessa tre webbinarier är nu publicerade och anmälan för den 12.3. och den 18.3. är öppen. Ympäristötietoisuutta kirjastoihin – webbinariet kan du följa utan anmälan via Bibliotekskanalens Live. Du kan också titta på inspelningarna i efterhand via Bibliotekskanalen. Vårt område är representerat på två av tre webbinarier; den 12.3. berättar personalen vid Jakobstads stadsbibliotek mera om sitt aktiva arbete kring miljöfrågorna, och i webbinariet den 18.3 får vi höra mera om Vasa stadsbiblioteks och Finlandia Kirjas samarbete, men också Grön flagg-programmet som finska Variska skolan deltar i. Skulle det vara dags för att nappa på miljötemat också i ert bibliotek? Vad skulle ni kunna göra för att bättre ta hänsyn till miljön?

Bibliotekens miljömedvetenhet börjar här – webbinarium

Tid: fre 12.3. kl. 12.30-15.45

Plats: Zoom

Anmälan: https://webropol.com/ep/miljomedvetenhet

Under webbinariet presenteras bl.a. resultat från höstens enkät angående bibliotekens miljömedvetenhet, resultaten från mätningarna av bibliotekens koldioxidfotavtryck samt bibliotekens miljögärningar runtom i Finland.

Program: 

kl. 12.30-12.45 Presentation av projektet / Harri Sahavirta.

kl. 12.45-13.15 Forskningsresultat / Outi Ugas, Positive Impact

kl. 13.15-13.45 Miljöarbete i Mariehamns stadsbibliotek / Fredrika Sundberg

Kl. 13.45-14.00 Åbo stadsbibliotekets el-biblioteksbuss / Kari Vainionpää

kl. 14.00-14.15 Kaffepaus

kl. 14.15-14.30 Klimatsmart Borgå / Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling

kl. 14.30-14.50 Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund: Väder som förändrade världen

kl. 14.50-15.10 Kundperspektiv på klimatlitteratur / Lotta Grönroos

kl. 15.10-15.25 Klimatbokcirkel i Esbo /Karin Cederlöv

kl. 15.25-15.45 Jakobstad bibliotek – hållbarheten börjar här / Martin Lövstrand

De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet

Nationella projektet om bibliotekens miljömedvetenhet till 2020 -talet främjar bibliotekens miljömedvetenhet, koldioxidneutralitet och delningsekonomin. Som utvecklingsarbete kommer projektet att förnya den nationella undersökningen som gjordes under året 2012. Under projektet  skapas det ett koncept med experter för att minska koldioxid fotavtryck och handavtryck i biblioteken. Baserat på detta koncept skapas också en road map över bibliotekens miljömedvetenhet och FN:s hållbara utvecklingsmål undersöks. Dessutom ordnas utbildningar och det kommer att utvecklas möjligheter för ungdomar att delta i bibliotekets miljöverksamhet samt bibliotekets medvetenhet om vikten av miljöledning kommer att ökas.

Bibliotek som är med i projektet: Helsingfors stadsbibliotek och Kuopio stadsbibliotek, Lahtis stadsbibliotek, Uleåborgs stadsbibliotek, Borgå stadsbibliotek, Rovaniemi stadsbibliotek och Vasa kultur- och bibliotekstjänster

Finansiär: Ministeriet för utbildning och kultur

Projekttid: 01/2020 – 12/2021

VÄLKOMMEN!

Avslöja bluff –webbinarium på fredagen den 12.2 kl. 13-16

Känner du igen en digital bluff? Brottslingar, troll och personer som helt enkelt vill ha “roligt” på andras bekostnad ställer utvecklar kontinuerligt nya sätt att bluffa.  Det är inget skamligt i att bli lurad, och det kan hända vem som helst. Digitala färdigheter spelar en nyckelroll för att förhindra bedrägerier online. Genom att vara noggrann och känna till strategier för att upptäcka bluff hjälper dig att dra nytta av internet och röra dig online.

Under webbinariet diskuterar vi olika typer av bluff, vem som bluffar och varför. Du får lära dig strategier för hur du kan identifiera en bluff och undvika att bli lurad. Under webbinariet får du också själv pröva att göra falsk information och se hur enkelt det är att redigera information med olika appar. Kom gärna med!

Delta via zoom-länken: https://us02web.zoom.us/j/86267496905

Lärare: Linda Mannila, som arbetar som utbildare, forskare och entreprenör på Digismart. Hon har också grundat Make It Finland, vars uppgift är att möjliggöra digital utbildning.

Utbildningen är kompletterande fortbildning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna. Ange gärna ditt fulla namn (förnamn och efternamn) när du loggar in dig på webbinariet.

VÄLKOMMEN!

Läsväskan 21.1 kl. 14-16

Kom på en intressant fortbildningseftermiddag!

Tid: torsdag 21.1.2021 kl. 14-16

Plats: Zoom

Lärare: Jolanda Raitio

Anmälan: https://webropol.com/ep/lasvaskan

Nu kan du som bibliotekarie skapa en egen profil i Läsväskan samt delta i en gratis fortbildning kring lärmiljön.

För tre år sedan startade Läsväskan som ett projekt för skolorna i Pargas – nu blir den verklighet i hela Svenskfinland. Läsväskan är en digital lärmiljö som samlar läsundervisning och läsglädje under ett och samma tak, och nu har den kommit till flera kommuner i Svenskfinland.

Den här hösten kommer skolorna i bland annat flera österbottniska kommuner att börja använda Läsväskan. Det här betyder att alla elever och lärare i kommunen har ett eget konto i Läsväskan och kommer att kunna ta del av det innehåll som finns där. Utöver elevens egen profilsida med logg över den egna läshistorian, innehåller Läsväskan bland annat elevernas bokomdömen samt boktips inom olika genrer. Under läsåret kommer det att komma flera nya funktioner till lärmiljön.

Som bibliotekarie har du rätt till en egen Läsväska om skolorna i din kommun använder Läsväskan. Det här förutsätter att du har ett Google for education- eller ett Office 365-konto, som du har fått av din arbetsgivare. Om du inte har det, uppmuntrar vi dig att ta kontakt med IT-enheten vid kommunen för att få ett sådant. Med den e-postadressen kan du automatiskt logga in i Läsväskan och skapa ditt eget konto. Det här gör du via adressen lasvaskan.fi. Registrera dig som lärare. På webbplatsen lasvaskan.fi kan du se vilka kommuner som tagit i bruk Läsväskan.

Som bibliotekarie kan du i Läsväskan få en inblick i hur skolorna i din kommun jobbar med läsning och litteratur. Tillsammans med lärarna får ni gärna hitta på sätt att samarbeta kring Läsväskan. Ni får också gärna synliggöra Läsväskan i biblioteksrummet för att visa att ni är en del av den. Att fråga eleverna om deras boklistor, deras  läsfeber eller vilken läsarnivå de nått, kan öppna upp för fina samtal om läsning eller litteratur.

En av grundtankarna bakom Läsväskan har varit att samla alla personer kring det läsande barnet på ett och samma ställe. Som bibliotekarie har du en viktig roll för det läsande barnet och den läsande familjen. Vi önskar att Läsväskan ska vara till glädje för såväl bibliotekarier, lärare, elever och familjer i din kommun.

Vi i teamet kring Läsväskan bjuder in dig som bibliotekarie att delta i en fortbildning kring Läsväskan, där vi presenterar lärmiljön och diskuterar kring hur den kan användas ur ett biblioteksperspektiv.

Välkommen med!