Lastenkirjastotyön päivä 31.3.2023 klo 10-15

Kirjahylly kirjastossa, jossa on paljpn kirjoja sekä tikkaat, joilla pääsee kiipeämään.

”Arjen haasteita” – Lastenkirjastotyön päivä

Perjantai 31.3.2023 klo 10-15

Paikka: Villa Sandviken, Hietalahdenpuisto, Vaasa

 

Tule nauttimaan muiden lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevien kollegoiden seurasta ja saamaan hyviä vinkkejä omaan työhösi!

Perinteinen lastenkirjastotyön päivä tulee taas ja antaa mahdollisuuden tavata kollegoita kasvotusten. Päivän teemana on tiedonhaun opastus sekä koulun ja kirjaston välisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. Tule mukaan kertomaan, miten olette järjestäneet kirjaston tiedonhakua ja saamaan muilta kullanarvoisia vinkkejä sekä kertomaan miten yhteistyö koulun kanssa sujuu ja mitä haasteita olette kohdanneet.

 

Ilmoittaudu viimeistään 23.3.2023

 

Päivän ohjelma:

klo 9.30-10.00 Aamukahvi

klo 10.00-10.15 Tervetuloa!

klo 10.15-10.30 Esittelykierros lyhyesti – keitä me ollaan ja mistä me tullaan?

klo 10.30-10.50 Jonna Toukonen: Avin terveiset

klo 10.50-11.45 Tiedonhaun opetuksen ideointia ja käytänteiden jakamista ryhmissä

klo 11.45-12.15 Ryhmäkeskustelun purku

klo 12.15-13.00 Lounas

klo 13.00-14.00 Ryhmäkeskustelu: Koulun ja kirjaston välisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet

Klo 14.00-14.15 Kahvi

klo 14.15-14.45 Ryhmäkeskustelun purku

klo 14.45-15.00 Toiveet ensi vuodelle ja päivän lopetus.

klo 15.00.15.20 Siirtyminen Vaasan pääkirjastoon (halukkaat)

klo 15.20-16.00 Tutustuminen pääkirjastoon

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkustuskustannuksistaan. Tarjoamme lounaan ja aamu- ja iltapäiväkahvit.

 

Tervetuloa!

 

Lisätietoja antavat:

Anneli Haapaharju

Anna-Maija Koskimies

Minna Rinta-Valkama

 

 

 

Tiimityö ja sujuva yhteistyö 4.5. klo 10-15

people together

Aika: ke 4.5.2022 klo 10-15

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoomissa.

Kouluttajana toimii Kati Lanu, Timanttia Oy

 

Ilmoittuminen 2.5. mennessä

 

Minkälaisia asioita on hyvässä tiimi- ja yhteistyössä huomioitava, minkälaisia erilaisia yhteistyön muotoja ja tapoja esiintyy ja mitä voimme kehittää, jotta sekä työt sujuvat, että jaksamme ja voimme hyvin työssämme? Miten teet sujuvaa yhteistyötä kirjaston ulkopuolisten toimijoiden kanssa?

 

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja oivalluttaa kirjastoväkeä hyvän tiimityön edellytyksistä ja elementeistä. Tiimin yhteistoiminnassa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat tärkeitä työn tekemisen ja yhdessä oppimisen kannalta; yhdessä saadaan aikaiseksi ja kehitytään. Sujuva yhteistyö on myös motivaation, työnilon ja hyvinvoinnin lähteitä. Kun vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat ne myös vahvistavat yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

 

Tule mukaan mielenkiintoiseen koulutuspäivään, joka sisältää alustuksia ja tietoiskuja, käytännön esimerkkejä ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja hyvinvoinnista. Tule kuuntelemaan, osallistumaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia.

 

Kouluttaja vastailee mielellään myös kysymyksiin ja antaa vinkkejä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta.

 

TERVETULOA!

Ympäristötietoisuutta kirjastoissa, nyt ja tulevaisuudessa ~ Miljömedventenhet i biblioteken, nu och i framtiden

Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle –hanke on ollut käynnissä viime vuodesta lähtien. Sen aikana on selvitelty niin kirjastojen hiilijalanjälkiä kuin luotu materiaalipankkiakin kirjastojen ympäristötyön uudistamiseksi ja inspiraatioksi. Vihreä kirjasto –sivuston löydät kirjastot.fi-palvelusta, Facebookista ja Instagramista. Käy tutustumassa ja tykkäämässä! Ja vaikka hanke loppuukin tänä vuonna, eivät Vihreä kirjasto –sivut katoa mihinkään. Voit jatkossakin nostaa esiin ympäristöteemaa näissä kanavissa, ja tavata keskustellen samanmielisiä kirjastolaisia ympäri Suomen. Ympäristötietoisuutta kun tarvitaan kirjastoilta myös tulevaisuudessa.

Hanke huipentuu tänä keväänä kolmeen ympäristöteemaiseen webinaariin; 3.3. on Ympärisötietoisuutta kirjastoihin –webinaari, 12.3. Bibliotekens miljömedvetenhet börjar här –webinaari ja 18.3. Yhteistyössä kestävämpi tulevaisuus –webinaari. Webinaarien ohjelmat on nyt julkistettu, ja ilmoittautuminen 12.3. ja 18.3. webinaareihin auki. Ympäristötietoisuutta kirjastoihin -webinaaria pääset seuraamaan ilmoittautumatta Kirjastokaista Livessä. Voit katsoa videot myös jälkikäteen Kirjastokaistalla. Alueemme on edustettuna 12.3. webinaarissa, jossa Pietarsaaren kaupunginkirjastosta kerrotaan heidän aktiivisesta panostamisestaan ympäristöasioihin, ja 18.3. webinaarissa, jossa kerrotaan muun muassa Vaasan kaupunginkirjaston ja Finlandia Kirjan kokeilusta sekä Vihreä lippu –toiminnasta Variskan koulussa. Olisiko nyt hyvä aika ottaa ympäristönäkökulmasta koppia myös teidän kirjastossanne? Miten te voisitte ottaa ympäristön entistä paremmin huomioon?

Vihreän kirjaston logo. Vihreä ympyrä, jonka keskellä on valkoisella yleisten kirjastojen logo, ja alla teksti kirjasto bibliotek. Logon för Vihreä kirjasto (Gröna biblioteket). En grön cirkel. Inuti finns de allmänna bibliotekens logo i vitt och texterna kirjasto bibliotek också i vitt.
Vihreän kirjaston logo. Logon för Vihreä kirjasto.

I fjol började projektet Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle (De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet). Sedan projektets början har det bland annat undersökts bibliotekens koldioxidfotavtryck och skapats en materialbank för att underlätta och inspirera bibliotekens miljöarbete. Du hittar Vihreä kirjasto –sidorna i biblioteken.fi –tjänsten (innehållet på finska), samt på Facebook och Instagram. Ta gärna en titt och gilla sidorna! Även om projektet tar slut i år försvinner sidorna som tur är ingenstans. Du kan i dessa kanaler också i framtiden lyfta upp miljöteman och diskutera ämnet med andra likasinnade biblioteksintresserade runt om i Finland. För biblioteken behöver vara miljömedvetna också i framtiden.

Projektet når sin höjdpunkt nu på våren med tre webbinarier med miljö-teman; den 3.3. är det Ympärisötietoisuutta kirjastoihin –webbinarium, den 12.3. Bibliotekens miljömedvetenhet börjar här –webbinarium och den 18.3. Yhteistyössä kestävämpi tulevaisuus –webbinarium. Programmen för dessa tre webbinarier är nu publicerade och anmälan för den 12.3. och den 18.3. är öppen. Ympäristötietoisuutta kirjastoihin – webbinariet kan du följa utan anmälan via Bibliotekskanalens Live. Du kan också titta på inspelningarna i efterhand via Bibliotekskanalen. Vårt område är representerat på två av tre webbinarier; den 12.3. berättar personalen vid Jakobstads stadsbibliotek mera om sitt aktiva arbete kring miljöfrågorna, och i webbinariet den 18.3 får vi höra mera om Vasa stadsbiblioteks och Finlandia Kirjas samarbete, men också Grön flagg-programmet som finska Variska skolan deltar i. Skulle det vara dags för att nappa på miljötemat också i ert bibliotek? Vad skulle ni kunna göra för att bättre ta hänsyn till miljön?

Erilaisuus vahvuutena tiimityössä -valmennus

Vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylit

Aika: ti 27.4.2021 klo 12-16

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoom-sovelluksella.

Kouluttajana toimii Kati Lanu, Timanttia Oy

Ilmoittaudu viimeistään 26.3: https://webropol.com/ep/erilaisuus

Koulutuksessa on rajallinen osallistujamäärä eli max. 30 osallistujaa otetaan mukaan.

Tiimin yhteistoiminnassa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat tärkeitä työn tekemisen ja yhdessä oppimisen kannalta; yhdessä saadaan aikaiseksi ja kehitytään. Kun vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat ne myös vahvistavat yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Tule mukaan mielenkiintoiseen etävalmennukseen, joka sisältää alustuksia ja tietoiskuja, käytännön esimerkkejä ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymistyyleistä. Valmennuksen jälkeen ymmärrät mm. itseäsi paremmin sekä hahmotat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi selkeämmin. Saat myös lisää tietoa muiden ihmisten vuorovaikutustyyleistä sekä heidän motivaatiotekijöistä ja käyttäytymisestään, jolloin sinun on helpompi toimia yhdessä muiden tiimiläisten kanssa sekä myös ymmärtää asiakkaita.

Ennakkotehtävänä tehdään yksilöllinen EASI-kartoitus, jonka täyttäminen kestää n. 15-20 min. Linkin ennakkotehtävään saat maaliskuun lopussa. Kartoituksen jälkeen saat itsellesi ja omaksi hyödyksesi n. 19-sivuisen raportin, joka vahvistaa itsetuntemustasi ja lisää ymmärrystä omasta vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Osallistujat saavat omat raporttinsa, joita ei tarvitse avata muille. Henkilökohtainen raportti on siis luottamuksellinen.

Valmennuksessa ja purussa käydään läpi EASIn perusperiaatteet ja pohditaan yhdessä erilaisia profiileja, vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylejä ja tiimityötä eri profiilien kesken. EASI on selkeä ja konkreettinen, ja valmennuksessa osallistujat saavat yleensä ahaa-elämyksiä ja oivalluksia, joita voi hyödyntää arjen yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. EASIn taustalla on moderni Viiden faktorin teoria ja itse menetelmä on osoitettu psykometrisesti luotettavaksi. Menetelmä ei kategorisesti luokittele ihmisiä, vaan auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kompastuskivet.

Tule kuuntelemaan, osallistumaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia. Kouluttaja vastailee mielellään myös kysymyksiin ja antaa vinkkejä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta.

TERVETULOA!

Tiimityön ja yhteistyön kehittäminen etätiimissä -koulutus

Aika: pe 11.12.2020 klo 13-16                                                                  

Etäkoulutus Zoom-sovelluksella

Ilmoittaudu viimeistään 9.12: https://webropol.com/ep/tiimi

AKEpampas sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät yhteistyössä kirjastojen henkilökunnalle webinaarin tiimiyhteistyön kehittämisestä. Etätyö yleistyy vauhdilla ja työtä tehdään hajautetuissa tiimeissä, joissa ihmiset tapaavat toisiaan kasvotusten vain silloin tällöin. On huolehdittava siitä, että työt sujuvat kaikilla ja yhteistyö pelaa. Kouluttajan osaaminen perustuu omakohtaisiin kokemuksiin etätyöstä, hajautetusta työstä sekä hajautetun tiimin johtamisesta.

Kouluttaja: Kati Lanu, Timanttia Consulting Oy

Tervetuloa kuuntelemaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia tiimityöskentelystä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta. Koulutuksessa on rajallinen osallistujamäärä eli max. 95 osallistujaa otetaan mukaan ja mikäli koulutus tulee täyteen, niin etusijalla ovat AKEpampas alueen kirjastoammattilaiset.

TERVETULOA!

Läslust i en digital tid 19.11.2020 kl. 14– 16

Ett inspirerande webbinarium om poddar, bloggar och digitala bokcirklar för främjande av läslusten hos barn och unga.

Webbinariet ordnas digitalt via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Målgrupp: bibliotekspersonal, lärare och andra intresserade

Program:

Tobias Gard pratar om hur sociala medier såsom podcasts, bloggar och vloggar kan få barn och unga att hitta lusten att läsa. Han förklarar också hur fenomen såsom Creepypasta och Fanfiction som vuxit sig stora på Internet kan skapa intresse för berättelser och berättande.

Tobias Gard arbetar som skol- och ungdoms-bibliotekarie i Trollhättan. Han har mottagit pris för hur han med hjälp av digital teknik väcker lust att läsa. Vid sidan om sitt arbete som bibliotekarie skriver Tobias böcker och driver podcasten ”Död mans pod”.

Litteratursamtal i molnet – vad hände sedan?

Våren 2019 gjordes en satsning på fortbildning kring digitala bokcirklar och boksamtal. Lisa Ahlvik var en av dem som hakade på. Hör henne berätta om sina erfarenheter av Fejsbokcirkeln, en digital bokcirkel i KulturÖsterbottens regi. Hon ger också konkreta tips och råd till den som funderar på att starta en digital bokcirkel.

Lisa Ahlvik jobbar som specialbibliotekarie i Pedersöre.

Bokcirkeln som lärmetod

I början av 1900-talet etablerades studiecirkeln i Finland. Efter 100 år tror vi fortfarande på bokcirkeln som lärmetod – den är en plats för bildning och gemenskap, och främjar ett aktivt medborgarskap i samhället. Hör Anna-Karin Öhman från SFV:s studiecentral berätta om SFV:s satsningar på bokcirkeln.

Anmälan senast 18.11: https://sfv.fi/sv/evenemangsanmalan/?id=353

VÄLKOMMEN!

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman(at)sfv.fi eller 050-3421890.

Arr.: KulturÖsterbotten / SÖFUK, Vasa stadsbibliotek/AKEpampas, Svenska Folkskolans Vänner