Dialogpaus – facilitatorutbildning

Zoom

Vill du som ledare eller medarbetare vara med om att förbättra kommunikationen i din arbetsgemenskap, i din organisation och i samhället? Vi som engagerar oss i samhället, individers och gruppers välmående –behöver vi stanna upp och mötas mera?  Att främja en samhällelig och kulturell dialog samt aktiv medborgarskap hör till allmänna bibliotekens uppgifter. Med hjälp […]