AKEPAMPAS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Vaasan kaupunginkirjasto: AKEpampas – Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alue

Toimintavuoden teemat 

1. Nuoret 

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi on noussut yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin jo jonkin aikaan, ja suhteellisen tuoreena asiana keskustelua värittää katujengi-ilmiön pelätty kasvu. Tiedämme mm. kouluterveyskyselyiden pohjalta, että suuri osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja voi hyvin. Mutta, osan hyvinvointia kuormittavat sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä. Mihin kirjastot tässä keskustelussa sijoittuvat ja mitä kirjastokenttä voi tehdä nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi? 

AKEpampas nostaa vuoden 2024 toiminnassaan nuoret keskiöön. Kirjastot toimivat kunnissa tärkeinä ja turvallisina kokoontumispaikkoina tarjoten toimintaa ja sisältöä nuorten arkeen. Vuoden aikana on tarkoitus löytää hyviä tapoja toimia yhteistyössä kuntien nuorisotoimien kanssa, hakea avauksia hyvinvointialueiden suuntaan, sekä lisätä tapoja hyödyntää Harrastamisen Suomen mallia paremmin kirjastojen näkökulmasta. 

Teema Nuoret on läpileikkaava osa AKEpampaksen toimintaa mm. koulutuksissa, podcastissa ja vuoden opintomatkaan liittyen. 

2. Haastavat kohtaamiset kirjastossa 

AKEpampas painottaa vuoden 2024 toiminnassaan toisena teemana aihetta “Haastavat kohtaamiset kirjastossa”. Olemme kirjastovierailuilla huomanneet, kuinka nuorten ja aikuisten asiakkaiden oireilu ja huono käyttäytyminen heijastuu kirjastotyön arkeen, aiheuttaen toisinaan jopa vaaratilanteita. Pyrimmekin tarjoamaan riittäviä välineitä haastavista tilanteista selviämiseen kirjaston arjessa, syventävän koulutussarjan kautta. Koulutussarjassa käsitellään erilaisten haastavien asiakastilanteiden kohtaamista ja purkamista turvallisesti. 

Toimintamuodot 

Materiaalipankki  

Teetetään Akepampas.fi -sivulle materiaalipankki alueen kirjastojen käyttöön. Materiaalipankki sisältää työryhmien ja alueen kirjastojen tuottamaa aineistoa, josta kaikki voivat hyötyä; esim. lukuhaasteita, kampanjoita ja toimintamalleja. Lisäksi kerätään hyviä ideoita ja käytänteitä.  

AKEpampas kuratoi, kuvailee, tägittää ja vinkkaa materiaalipankin sisältöä alueen kirjastoille.  

Kuljetukset ja laitteet: 

AKEn lainattavien laitteiden ja laatikoiden kustannustehokkaampaa kuljetustapaa selvitetään. Verkkosivuille teetetään varauskalenteri materiaalipankin yhteyteen. Lainattavien laitteiden käyttäjäkoulutuksia voidaan viedä työryhmiin. 
 

Koulutukset 

Koulutukset tukevat vahvasti vuoden kahta pääteemaa. Käytetään osaamisen edistämiseen myös vaihtoehtoisia kanavia, kuten AKEpampaksen ”Pinnalla – Flytande” -podcastia.   

ART-koulutussarja Nuoret- ja Haastavat kohtaamiset kirjastossa -teemoihin liittyen. Järjestetään suomeksi ja ruotsiksi livenä keväällä + etäoptio syksyllä (riippuen kysynnästä) 

– Mielenrauha: Nuorten kohtaaminen ja häiriötilanteet  

Trafi-koulutus kirjastoautokuljettajille 

Pelipäivä toteutetaan Lahden AKEn kanssa yhteistyössä 

– Liboppi-kurssi, aihe auki vielä, tehdään budjettiin varaus 

Bokkarusellen Åke-yhteistyön vuosittainen Bokkarusellen järjestetään myös 2024, tammikuussa. 

 
Podcast “Pinnalla – Flytande”, Spotifyssa 

Julkaisukuukausi, teema, vastuuhenkilö, kieli, osallistujat 

 • Tammikuu: Tapahtumatuotanto kirjastoissa/Annika ja Max 
 • Helmikuu: Lukemisen edistäminen/Annika  
  (mahdollisesti Sini Helminen ja Minna Möhr) 
 • Maaliskuu: Kirjastopalveluiden monimuotoisuus pohjoismaissa/Jimmy (på svenska) 
 • Huhtikuu: Tekoäly kirjastoissa/Anneli (på svenska) 
 • Toukokuu: Uudet toimintamallit / Kai   
 • Syyskuu: Kirjastojen vaikuttavuus /Annika (på svenska) 
 • Lokakuu: Jatkuva oppiminen / Anneli (på svenska)  
 • Marraskuu: Aktiivinen kansalaisuus / Kai  
 • Joulukuu: Kestävä kehitys/Annika (Leila Sonkanen?) 

Mentorointi: Toteutetaan viime vuoden tapaan yhteistyössä usean AKE-kirjaston kanssa; teemana “Hiljainen tieto”.  

Kirjastokäynnit: Jatketaan kirjastokäyntejä alueella; paras tapa pitää yllä yhteyttä ja olla tukena, on tavata livenä tai säännöllisesti etäyhteyksillä. Keskustelut tukee AKEn ja kirjastojen toimintaa. 

Työryhmät on hyvä työkalu, musiikki uutena hakee vielä muotoaan, senioriryhmät kaipaa myös struktuuria. Tulevan vuoden tavoitteet asetetaan loppuvuodesta 2023. Keskitytään näiden kehittämiseen ja jatketaan jo hyvin vakiintuneita, kuten Lanukkaat / Barnpampas. Ryhmät luovat mm. toimintamalleja, joita voi kopioida muihin kirjastoihin; kaikkien ei tarvitse osallistua kaikkiin työryhmiin, mutta kaikki voivat hyötyä niistä.  

Lanukkaiden ja Barnpampaksen yhteinen Lastenkirjastotyön päivä on maaliskuussa. 

Digiryhmän tarkoituksena on auttaa kirjastojen henkilökuntaa digiasioissa. Alkuvaiheessa kartoitetaan, minkälaiselle tuelle  on tarvetta ja minkälaisilla tasoilla. Tuen tarve voi liittyä älypuhelimiin, tabletteihin, kannettaviin tietokoneisiin, Internetiin, sovelluksiin, sovelluskauppoihin jne. Ryhmä avustaa kirjastoja digituen järjestämisen mallien kanssa, esim. Vaasan kaupunginkirjastossa olevan digitalkkari-palvelun tapaisessa toiminnassa.  

Opintomatka  Nuoret-teemaan liittyvä yhden päivän matka, tarkentuu myöhemmin.  

Projekti: Oppimisen karttakirja yhteistyössä Rovaniemen ja Kuopion AKEn kanssa. Muoto on verkkojulkaisu. Julkaisu osittain huhtikuun AKE-koordinaattoritapaamiseen mennessä. AKEpampas tuottaa osan sisällöstä, alustavia aihevaihtoehtoja:  

·        Millä lailla sinä opit? (erilaiset oppimistyylit ja oppijat, motivaatio, omat vahvuudet ja itsetuntemus ja –arvostus) 

·        Työssä oppiminen 

·        Vertaisoppiminen 

·        Pedagogia on johdattelua ja kannustamista arjen tilanteissa 

·        Kirjastolaisen vinkit oppimiseen  

Muuta 

Johtajatapaamiset Kartoitetaan onko alueen kirjastojohtajilla tarvetta ja kiinnostusta tavata säännöllisen epäsäännöllisesti esim. aamukahviperiaatteella jonkin tietyn aiheen äärellä. Tulee tukea johtajien työtä ja antaa vertaistukea, ei tarkoituksena olla päällekkäistä toimintaa kimppojen kanssa. Johtajapäivä järjestetään loka-marraskuussa mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan liittyen. 

Toiminnan arviointi ja seuranta AKEpampas kehittää ja kartoittaa arviointi- ja seurantatapoja, jotta toimintaa pystytään paremmin mittaamaan, jäsentämään ja kohdentamaan.