Kuinka kehittää osaamistaan AKE:n eri toimintamuotojen kautta

Toteutimme kesällä alueellisen kyselyn ammatillisen kehittämisen tarpeista. Olemme AKE -tiimin kanssa pohtineet, kuinka vastaamme alueemme tarpeisiin.

LaNu -työssä nousi esiin kaksi aihetta. Ensimmäisessä kaivattiin lisäosaamista erilaisiin teemapäiviin. Olemme ensi vuonna kehittämässä verkkosivuillemme aineistopankkia, jonne mm. LaNu -ryhmät voivat ryhtyä keräämään tapahtumapaketteja, tapahtumista joita alueidemme kirjastoissa on jo järjestetty. Tapahtumapakettien avulla kirjastot saavat valmiit eväät vastaavanlaisen tapahtuman järjestämiseen omassa yksikössään, jolloin hyvää ideaa on helppo monistaa eri kirjastoissa. Toisena toivottiin työkaluja Nuorten kohtaamiseen haasteellisissa tilanteissa. AKEpampaksen painopiste vuonna 2024 tulee olemaan nuoret, ja toinen vuoden pääteemoista on haastavat tilanteet. Järjestämme syvällisen koulutussarjan, jossa perehdytään erilaisiin haastaviin tilanteisiin ja niissä selviämiseen.

Aikuisten kirjastopalveluissa toivottiin lisäopastusta lukupiirien järjestämiseen. Lukupiirejä helpottamaan olemme ottaneet mm. kirjavinkkari Marika Helovuon vinkkaamaan uusia aikuisten kirjoja, joita voi hyödyntää lukupiireissä.

Seniorityöhön toivottiin lisätukea laitosyhteistyöhön sekä opastusten pitämiseen. Senioriryhmät voivat tulevana vuonna pohtia, onnistuisiko näistä toteuttaa tulevaan aineistopankkiimme materiaalia.

Digitalisaatioon liittyen kaivattiin koulutusta kirjastojen saavutettavuuteen sekä esteettömyyteen. Opastusta odotettiin muuttuvien kirjastotilojen tuomiin tarpeisiin sekä saavutettavuuteen.

Näihin aiheisiin löytyy Libopissa koulutukset: Yleisten kirjastojen saavutettavuus, Verkkopalveluilla saavutettava kirjasto ja Palvelumuotoilu.

Musiikkipalveluiden kehittämiseksi toivottiin eniten perehdytystä fyysiseen musiikkiaineistoon (valinnat, poistot jne.) Tampereen AKE PIKE järjestää kaikille avoimia koulutuksia musiikin valintaan liittyen. Löydät koulutukset kirjastot.fi koulutuskalenterista ja voit ilmoittautua niihin suoraan. Musiikkikasvatukseen liittyvää kehittämistä toivottiin myös ja tähän voisi AKEn musaryhmä kerätä ainestoa tulevana vuonna materiaalipankkia varten.

Kokoelmatyöhön liittyen toivottiin perehdytystä E-aineistoihin. Mikäli sinua kiinnostaa lähteä kehittämään valtakunnallisia E-kirjastopalveluita, voit osallistua työryhmään. Jäseniä toivotaan osallistumaan ympäri Suomea, niin pienistä kuin suuristakin paikkakunnista. E-kirjasto on kaikkien e-kirjastossa mukana olevien kuntien yhteinen palvelu. Tarkoituksena on, että kunnat vastaavat myös e-kirjaston osalta kirjastoammatillisista tehtävistä. Tätä tarkoitusta varten e-kirjastolle luodaan kymmenen työryhmää. Mukaan voi ilmoittautua, vaikka ei vielä olisikaan aivan varma siitä, liittyykö oma kunta mukaan yhteiseen e-kirjastoon. Työryhmien toiminta käynnistetään vielä tämän vuoden puolella. Jos kuntanne ei liitykään e-kirjastoon, otetaan työryhmään tilalle toinen jäsen sellaisesta kunnasta, joka lähtee yhteiseen e-kirjastoon mukaan. Työryhmät tarjoavat eväitä verkostoitumiseen ja oman osaamisen kerryttämiseen. Työryhmien avulla on mahdollista vaikuttaa siihen, millainen yhteisestä e-kirjastosta tulee ja mihin suuntaan se tulevaisuudessa kehittyy. Työryhmien tehtävät ovat määräaikaisia ja jäsenet vaihtuvat kaksivuotiskausittain.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Tapahtumien järjestämiseen kirjastoissa eniten toivottiin neuvoja mainostamiseen, sekä näkyvyyteen ja itse tapahtumien järjestämiseen. Libopissa on kurssi: Tapahtumatuotanto kirjastossa, sieltä voit saada perusteet tapahtumien järjestämiseen. Käsittelemme myös podcastissamme Pinnalla/Flytande tammikuun jaksossa tapahtumatuotantoa, jolloin annamme vinkkejä mainostamiseen ja näkyvyyteen.

Lisätoiveina esitettiin vielä ruotsinkielisen materiaalin vinkkauksia, erityisryhmien kohtaamisen taitojen kehittämistä, mediakasvatusta ja syventävää koulutusta digitaalisiin taitoihin. Järjestimme kyselyn jälkeen syksyllä vinkkauksen suomeksi, jossa avattiin ruotsinkielistä materiaalia, sekä viittomakielen perusteisiin syventävän koulutuksen kuulovammaisten asiakkaiden kohtaamisessa. Tulimme siihen lopputulokseen, ettemme lähde järjestämään eri tiedonkäsittelyohjelmiin perustuvia koulutuksia, koska niihin on mahdollista osallistua jo kunnallisella tasolla.