Palvelujen muotoilua kirjastossa ~ Service design för bibliotek

Palvelumuotoilun koulutuspäivä seinäjoella 2.12.2019 oli antoisa

Aamupäivän aikana Sami Heikkinen opasti meitä näkemään kirjastossa tapahtuvat prosessit asiakkaan näkökulmasta. Miten asiakas kokee kirjaston käytön, onko esimerkiksi ohjeistus riittävän selkeä, kun hän hakee, vaikka varauksen omatoimi aikana? Saimme vinkkejä kirjaston palvelupolkujen pohtimiseen ja niiden jatkotyöstämiseen Canvanizer-muistilappupalvelun avulla https://canvanizer.com/.

Service design -fortbildningsdagen i Seinäjoki 2.12.2019 var givande

På förmiddagen fick vi under Sami Heikkinens ledning fundera på bibliotekets processer ur kundens synvinkel. Hur kundorienterade är t ex våra anvisningar för bibliotekskunder som hämtar reserverat material under en  meröppen tidpunkt?

Vi blev även tipsade om programmet Canvanizer, en sorts fästis eller klisterlapps service på nätet:  https://canvanizer.com/. Den kunde vara till hjälp då biblioteket jobbar med sina servicestigar.

… ja tilamuutoksista ~ samt omstrukturering av biblioteksutrymmen

Iltapäivällä pohdimme Saara Ihamäen johdolla, miten tilasuunnittelu vaikuttaa kirjaston ilmeeseen ja mitä keinoja voi käyttää, kun asiakas on kirjastopalvelun keskiössä. Monen ennen ja jälkeen tilamuutoskuvan kautta näimme mitä pienilläkin muutoksilla voi saada aikaan kirjastotilassa.

Under eftermiddagen var Saara Ihamäki i tur och hon berättade hur utrymmesplaneringen kan påverka bibliotekets utseende och på vilka sätt biblioteken kan jobba för en kundcentrerad biblioteksservice. Saara visade foton, som var tagna före och efter omstruktureringar i biblioteksutrymmen, och dessa exempel visade vilken stor skillnad det blev i bibliotekssalen även med mindre ändringar.

Ryhmätyönä suunnittelimme vielä omaa kirjastoyritystä ja sen konseptia / uppgiften för grupparbetet var att planera ett eget biblioteksföretag och dess koncept:

-olisiko Ideasto tai seniori/kirjastokahvila seuraava menestysbrändi?

-flera goda företagsidéer kläcktes:

Linkki koulutuspäivän videotallenteeseen laitetaan tähän kun kooste valmistuu .

Länken till fortbildningsdagens videoinspelning sätts hit då editeringen blir färdig