AKEPAMPAS’ VERKSAMHETSPLAN 2024

Vasa stadsbibliotek: AKEpampas – Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens område

Verksamhetsårets teman

Ungdomar

Ungdomars väl- och illamående har kommit upp i den sociala debatten på ett tag, och som en relativt färsk fråga färgas debatten av den fruktade ökningen av gatugänget. Vi vet bland annat på basis av enkäter om skolhälsa att många barn och ungdomar är nöjda med sina liv och mår bra. Men ungdomarnas välmående äventyras av många stressfaktorer: sjukdom, ångest, mobbning, rädsla för sociala situationer som kan ha många olika orsaker. Var står biblioteken i denna debatt och vad kan biblioteksfältet göra för att stödja ungdomarnas välmående?

I sin verksamhet år 2024 sätter AKepampas ungdomarna i centrum. Biblioteken är som viktiga och säkra samlingsplatser i kommunerna och erbjuder verksamhet och innehåll i de ungas vardag. Under året ska vi hitta goda sätt att samarbeta med kommunernas ungdomsverksamhet, söka öppningar till välfärdsområdenas verksamhet samt utforska möjligheter att utnyttja Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ur bibliotekens synpunkt.

Temat Ungdomar genomsyrar hela AKEpampas verksamhet, bl.a.  i form av utbildning, podcast och årets studieresa.

Utmanande möten på biblioteket

AKepampas betonar i sin verksamhet år 2024 som sitt andra tema ämnet: ”Utmanande möten på biblioteket”. Under biblioteksbesöken har vi hört hur symptom som dåligt beteend hos unga och vuxna kunder återspeglas i biblioteksarbetets vardag, vilket ibland även orsakar risksituationer. Vi strävar därför efter att tillhandahålla tillräckliga verktyg för att klara av utmaningar i bibliotekets vardag, genom en fördjupad utbildningsserie. I utbildningsserien behandlas hur olika utmanande kundsituationer kan mötas och avvecklas på ett säkert sätt.

Verksamhetsformer

Materialbanken

Skapa en materialbank på Akepampas.fi. Materialbanken innehåller material som produceras av arbetsgrupper och biblioteken i regionen och som alla kan dra nytta av, t.ex. läsutmaningar, kampanjer och handlingsmodeller. Dessutom samlas goda idéer och metoder in.

AKepampas kuraterar, beskriver, taggar och tipsar om innehållet i materialbanken för biblioteken i området.

Transporter och utrustning:

Vi söker ett mer kostnadseffektivt sätt att transportera utrustning och lådor som lånas ut av AKE. Webbsidorna utrustas med en reservationskalender i anslutning till materialbanken. Användarguidning för utrustning som lånas ut kan arrangeras via arbetsgrupperna.

Fortbildning:

Fortbildningarna stöder årets två huvudteman. Vi använder också alternativa kanaler för att öka kompetensen, såsom AKepampas’ podcast Pinnalla – Flytande. 

– ART-utbildningsserie i anslutning till årets teman, Ungdomar och Utmanande möten på biblioteket. Arrangeras på finska och svenska, live på våren + distansoption på hösten (beroende på efterfrågan)

– Mielenrauha-skolning

– Trafi-utbildning för biblioteksbilförare

– Speldagen genomförs i samarbete med Lahtis AKE

– Liboppi-kursen, ämnet fortfarande öppet, görs en budgetreservation

– Bokkarusellen: Åke-samarbetets årliga Bokkarusell ordnas också 2024, i januari.

Podcast Pinnalla – Flytande, på Spotify

Publiceringsmånad, tema, ansvarig person, språk, deltagare

– Januari: Evenemangsproduktion i biblioteken / Annika och Max

– Februari: Läsfrämjande / Annika (möjligen Sini Helminen och Minna Möhr)

– Mars: Bibliotekstjänsternas mångfald i de nordiska länderna / Jimmy (på svenska)

– April: Konstgjord intelligens i bibliotek / Anneli (på svenska)

– Maj: Nya strategier / Kai

– September: Bibliotekens effektivitet / Annika (på svenska)

– Oktober: Kontinuerligt lärande / Anneli (på svenska)

– November: Aktivt medborgarskap / Kai

– December: Hållbar utveckling / Annika (Leila Sonkanen?)

Mentorprogram:

Genomförs som tidigare som samarbete mellan flera AKE-bibliotek, med ”Tyst information” som tema.

Biblioteksbesök:

Fortsätt biblioteksbesök i området; bästa sättet att upprätthålla kontakt och stöd är att träffas live eller regelbundet på distans. Diskussionerna stöder AKE:s och bibliotekens verksamhet.

Arbetsgrupper:

De är ett bra verktyg, musiken som ny söker sin form, seniorgrupperna behöver också struktureras. Målen för det kommande året fastställs i slutet av 2023. Vi fokuserar på att utveckla dessa och fortsätter att vara väl etablerade, som Lanukkaat / Barnpampas. Grupperna skapar bl.a. handlingsmodeller som kan kopieras till andra bibliotek; alla behöver inte delta i alla arbetsgrupper, men alla kan dra nytta av dem.

Barnbiblioteksarbetets gemensamma dag är i mars.

Digigruppens syfte är att hjälpa bibliotekens personal i digitala frågor. I början kommer vi att kartlägga vilken typ av stöd som behövs och på vilka nivåer. Behovet av stöd kan vara kopplat till smartphones, tabletter, bärbara datorer, Internet, appar, appbutiker osv. Gruppen bistår biblioteken med modeller för att organisera digitalt stöd, t.ex. likt digihjälp–tjänsten vid Vasa stadsbibliotek.

Studiebesök

En dagsresa i anslutning till temat Ungdom, preciseras senare.

Projekt: Oppimisen karttakirja

Samarbete med Rovaniemis och Kuopios AKE. Webbpublikation. Delvis utgiven före AKE-koordinatormötet i april. AKepampas producerar en del av innehållet, preliminära ämnesalternativ:

· Hur lär du dig? (olika inlärningsstilar och elever, motivation, egna styrkor och självkänsla)

· Att lära sig på jobbet

· Kollegialt lärande

· Pedagogi är att leda och uppmuntra i vardagliga situationer

· Bibliotekets tips för att lära sig

Övrigt

Chefsmöten

Vi kartlägger behovet och intresset av att träffas mer eller mindre regelbundet och inofficiellt, t.ex. i form av morgonkaffemöten kring ett specifikt ämne. Bör stödja chefers arbete och ge kamratligt stöd, inte för att överlappa möten för bibliotekssamarbeten.

Utvärdering och uppföljning av verksamheten

AKepampas utvecklar och kartlägger utvärderings- och uppföljningsmetoder för att bättre kunna mäta, strukturera och rikta verksamheten.