DIGITUKIHANKE ~ DIGISTÖDPROJEKTET

DIGITUKIHANKE ALKAA SYKSYLLÄ

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) asetti syksyllä 2018 digityöryhmän pohtimaan suosituksia kirjaston henkilöstön digitaidoille. Kevään YKN:n kokouksessa esiteltiin työryhmän suositusluonnoksen ”Digitaalinen osaaminen yleisissä kirjastoissa”.

Suositusta tullaan käyttämään pohjana, kun tänä syksynä ryhdytään OKM:n erillisrahoituksella kouluttamaan alueemme kirjastohenkilöstöä digiasioissa. Koulutukset tuodaan lähelle kirjastoja eri paikkakuntiin, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua niihin.

Digitaidoissa määritellään laajemmin, millaista osaamista kirjastoissa työskennellessä tarvitaan. Esimerkiksi miten asiakaspalvelussa tulisi osata auttaa, kun asiakas tulee oman mobiililaitteensa kanssa ja halua lainata e-kirjan. Tai miten tehdään tapahtumamainos kuvan kera.

Kuva kannettava tietokone ja nainen

Suositus on jaoteltu eri osa-alueisiin sen mukaan, millaisia digitaitoja tarvitaan:

  • tiedonhallinta ja informaatiolukutaito
  • viestintä ja yhteistyö
  • sisällöntuotanto
  • turvallisuus ja digiterveys
  • ongelmaratkaisu

Tästä löytyy linkki esitykseen ”Digitaalinen osaaminen yleisissä kirjastoissa”, joka löytyy myös Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksen pöytäkirjassa 1/2019

DIGISTÖDPROJEKTET STARTAR PÅ HÖSTEN

Rådet för de allmänna biblioteken utsåg i höstas en digiarbetsgrupp, som nu utstakat rekommendationer för bibliotekspersonalens digifärdigheter. UKM har även beviljat projektpengar för bibliotekspersonalens digistöd. De olika ÅKE -biblioteken, dvs de regionala utvecklingsbiblioten, har tilldelats medel för detta ändamål och vi startar planeringen av fortbildningen under hösten. Senare på vintern kommer vår digiutbildare  att besöka olika bibliotek och handleda bibliotekets personal in i den ständigt förändrande digitala vardagen.

Läs mer om digiarbetsgruppens rekommendationer, som presenterades vid det senaste mötet Rådet för de allmänna biblioteken hade i våras.

Här finns arbetsgruppens presentation (som är på finska).