Kysely suomalaisten digitaidoista ~ Enkät om finländarnas digitala kunskaper

Digitaitokysely selvittää suomalaisten digitaitojen tason

Digi- ja väestötietovirasto toteuttaa ensimmäisen valtakunnallisen kartoituksen suomalaisten digitaidoista. Artikeln på svenska nedan.

Kirjastoja pyydetään välittämään asiakkailleen digikyselyn, jossa selvitetään suomalaisten digitaitoja ja digipalvelujen käytön ja sähköisen asioinnin tarve.

Kysely on tarkoitettu kaikille: digipalvelujen tehokäyttäjille sekä heille, jotka eivät käytä älylaitteita.

Vastaa suureen digitaitokyselyyn

Kysely löytyy sähköisenä osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saamen kielellä. Vastauksia kerätään maaliskuun ajan.

Lisätietoa digitaitokyselystä löytyy Digi- ja väestötietoviraston tiedotteesta.

Enkät om digitala färdigheter utreder finländarnas digitala kunskaper

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför den första nationella utredningen över finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering.

Biblioteken ombeds förmedla enkäten vidare åt sina kunder. Enkäten är avsedd för alla, även dem som inte använder smarta apparater eller sköter sina ärenden elektroniskt.

Besvara enkäten om finländarnas digi färdigheter

Enkäten kan besvaras elektroniskt på adressen www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Enkäten kan besvaras på svenska, finska, engelska eller samiska. Svar samlas in under mars månad.

Ytterligare information om enkäten finns i pressmeddelande från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.