LANU-neuvoston jäsen ~ medlem till barn- och ungdomsrådet

Vaasa on AKE-kirjastona pyytänyt alueen suomenkielisiltä kirjastoilta ehdotuksia lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnallisen neuvoston jäseneksi. Ehdokkaita on saatu kaksi: 

Kati Koivisto Lapuan kirjastosta 

Susanne Mikkola Kaustisen kirjastosta 

Valinta tapahtuu arvonnalla 4.3.2020 Vaasassa järjestettävässä koulutuksessa Muutoskuntoinen kirjasto. 

Kaksikieliset kunnat ilmoittavat BU-gruppenin jäsenen suoraan Lena Sågforsille. 

Vaasa AKE-kirjastona nimeää oman jäsenensä lanu-neuvostoon. 

Kuva Ilkka Vuorinen/kirjastot.fi

I egenskap som AKE-bibliotek bad Vasa regionens finskspråkiga bibliotek ge förslag  på representant till det nationella barn- och ungdomsrådet.  Vi fick in två förslag och kandidaterna är: 

Kati Koivisto från Lappo bibliotek 

Susanne Mikkola från Kaustby bibliotek 

Valet sker via lottdragning 4.3.2020 i Vasa under fortbildningsdagen “Muutoskuntoinen kirjasto”.  

De tvåspråkiga kommunerna meddelar vem som blir medlem i BU-gruppen direkt till Lena Sågfors. 

Vasa utser i egenskap som AKE-bibliotek, en egen representant till barn- och ungdomsrådet.