Liboppi-kyselyn arvonnan voittajat ~ Vinnarna i Liboppi -enkäten utlottade!

Kesän Liboppi kyselyn arvonnan voittajat ovat Juha Nelimarkka, Hanna Kotila ja Minna Rinta-Valkama. Palkinnot on toimitettu voittajille. Onnea!

Lyhyesti Liboppi kyselyn tuloksista. Valtakunnallisella kyselyllä haluttiin kartoittaa, mistä aiheesta kirjastoissa toivottiin verkkokoulutusta ensi vuonna. Vastauksia saatiin yhteensä 744, joista 150 tuli kehittämiskirjastomme eli AKEpampas alueelta. Suurinta kiinnostusta herätti aihe ”Kokoelmat ja sisällöt” peräti 44 prosentilla vastauksista ja tästä aiheesta tullaankin tekemään valtakunnallinen verkkokoulutus Liboppi-alustalle. Kiitos kaikista koulutusehdotuksista, joita saimme kyselyssä, ja niistä on tulossa koulutuksia joko webinaareina tai lähikoulutuksina sekä LibOppi-alustalle.

Mikä Liboppi?  Liboppi on koko Suomen kirjastohenkilökunnan käytössä oleva verkko-oppimisalusta. Se tarkoittaa sitä, että juuri sinä voit käydä siellä suorittamassa pieniä kursseja tai tutustumassa muuhun hyödylliseen materiaaliin. Kätevää muun muassa tällaisessa poikkeustilanteessa, kun voi olla tavallista helpompi ottaa aikaa opiskelulle.

Jimmy Pulli taiteili arvonnan voitot/
Priserna målade av konstnären Jimmy Pulli

Vinnarna i vår Liboppi-enkät utlottade!

I somras fick biblioteksanställda chansen att ge önskemål på fortbildningsteman i vår Liboppi-enkät. Vinnarna är utlottade och de är Juha Nelimarkka, Hanna Kotila och Minna Rinta-Valkama. Priserna har skickats till vinnarna. Grattis!

Kort om resultaten i enkätsvaren. Med den nationella enkäten ville vi kartlägga det tema som önskas i biblioteken för nästa års nätbaserad fortbildning. Totalt gavs det 744 svar av vilka 150 kom från vårt regionala utvecklingsområde, AKEpampas. Största intresset väckte temat ”Samlingar och innehåll” med 44 procent av svaren och om detta tema ska en nätbaserad inlärningshelhet göras i Liboppi inlärningsplattformen. Tack för alla fortbildningsförslag, som ni gav och vi planerar kommande fortbildning utifrån förslagen, antingen som webbinarier, närfortbildning eller som kurser i Liboppi inlärningsplattformen.

Vaddå Liboppi! Liboppi är en nätbaserad lärplattform för hela Finlands bibliotekspersonal, som håller på att utvecklas. Behändigt i dessa undantagstider att kunna studera på distans.