Mitä kirjastotyö on? ~ Vad är biblioteksarbete?

Keväällä tehdyn kirjastoalan työntekijäselvityksen mukaan vuorovaikutustaidot, organisointi- ja ongelmanratkaisukyky sekä it-osaaminen ovat merkittävä osa työtä. Kirjastoalan ammattilaiset arvostavat työn sosiaalisuutta, monipuolisuutta ja mahdollisuutta olla avuksi. Kirjasto on tasavertainen paikka: se on avoin ja kaikille saatavissa.

kirjastotyö4 (002)

Lue lisää kirjastotyöstä Kirjastolehden artikkelista:

Uutta tietoa kirjastoalan työntekijöistä

Kirjastoalalla työskentelee Suomessa noin 5 000 henkilöä, joista kolmasosa osallistui tutkimukseen.

Svaren från enkätundersökningen bland biblioteksanställda visar, att interaktionsfärdigheter, organiserings- och problemlösningsförmåga samt it-kunskaper är viktig del av arbetet. Biblioteksbranschens yrkesfolk värdesätter arbetets sociala karaktär och mångsidighet samt möjligheten att stå till tjänst. Biblioteket är en jämställd plats: den är öppen och tillgänglig för alla.

Läs mer om biblioteksarbete i Finlands svenska biblioteksföreningens artikel:

Biblioteket ur biblioteksanställdas perspektiv

I biblioteksbranschen i Finland arbetar ca 5 000 personer, varav 30% medverkade i undersökningen.