Näin toteutat asiakastyöpajan omassa kirjastossasi -koulutus

Zoom

Aika: Ma 12.12.2022 klo 13.00 – 16.00 Paikka: Zoom Ilmoittautuminen Maksimi osallistujamäärä työpajassa on 35 henkilöä.   Asiakastyöpajan tarkoituksena on asiakkaan tai käyttäjän näkemysten kuuleminen ja huomioonottaminen toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa päätöksenteon tueksi. Asiakastyöpajan tarkoitus on syventää asiakasymmärrystä sekä tuoda tärkeimmän sidosryhmäsi — asiakkaiden — mielipiteet osaksi päätöksentekoprosesseja. Työpajan avulla asiakkaat pääsevät vaikuttamaan ja saavat […]

Webbinarium: Kompetensprofiler för digistödjaren ti 10.1 kl. 10-11

Zoom

Hurdant digitalt stöd behövs på biblioteket, gäller det tekniska problem eller problem med att uträtta ärenden digitalt, eller bådadera? Hurdant kunnande behövs i digistödet?   Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) publicerar i slutet av året kompetensprofiler för digistödjare. Profilerna har kommit till tillsammans med digistödjare inom olika verksamheter för att hjälpa dem som ger […]

Valtakunnallinen Liboppi-päivä – Opintopiirit ja yhteisöllinen oppiminen Libopissa 12.1. klo 9.00-13.30

Zoom

AKE-kirjastot järjestävät 12.1.2023 valtakunnallisen Liboppi-päivän, jossa tutustutaan erilaisiin oppimistapoihin Libopissa sekä kuullaan vertaisoppimisesta. Etänä Zoomissa toteutettava päivä on jaettu kahteen osioon: aamupäivällä tutustutaan eri oppimisen muotoihin, iltapäivällä on mahdollisuus saada käytännön opetusta Liboppiin kirjautumisessa sekä muodostaa opintopiirejä kiinnostuksen mukaan. Aamupäivän luentovieraana on Piia Keihäs eOppimiskeskuksesta, joka kertoo opintopiireistä vertaisoppimisen välineenä erityisesti verkkoympäristössä. Päivän juontajana toimii […]

Valmentava ja osallistava johtamisote –koulutus to 19.1.2023 klo 13-16 Zoomissa

Zoom

Muuttuvassa ja monimutkaistuvassa työelämässä hyvän, osallistavan johtamisen ja yhteistyön merkitys korostuu. Valmentavalla johtajuudella luodaan edellytykset niin yksittäisten ihmisten kuin tiimienkin onnistumiselle sekä tavoitteena on saada yksilöt ja tiimit toimimaan itseohjautuvasti kohti tavoitteita ja parantaa tuloksellisuutta. Valmentava johtajuus on tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa sekä vaikuttava esihenkilö osaa soveltaa valmentavan otteen ydintaitoja omassa arjessaan. Esihenkilö kiinnostuu, […]

Dialogpaus – facilitatorutbildning

Zoom

Vill du som ledare eller medarbetare vara med om att förbättra kommunikationen i din arbetsgemenskap, i din organisation och i samhället? Vi som engagerar oss i samhället, individers och gruppers välmående –behöver vi stanna upp och mötas mera?  Att främja en samhällelig och kulturell dialog samt aktiv medborgarskap hör till allmänna bibliotekens uppgifter. Med hjälp […]

Tehokasta ryhmätyöskentelyä osallistavasti ja fasilitoinnin keinoja hyödyntäen -koulutuspäivä

Zoom

Aika: Torstaina 16.3.2023 klo 10-15 Etäkoulutus Zoomissa Ilmoittautuminen Kouluttajana toimii Kati Lanu Timanttia Oy:stä.   Millaisesta kokouksesta, seminaarista tai koulutuksesta olet lähtenyt hyvillä mielin? Mikä erotti sen muista? Fasilitoinnilla tarkoitetaan ryhmälähtöistä ja osallistavaa työskentelyä.  Sen tueksi kehitetyt  menetelmät tarjoavat avaimia ryhmän johdattamiseksi yhteiseen ratkaisuun ja päämäärään, niin että jokainen tulee kuulluksi.   Koulutuksen aikana saat […]