AKEpampas

Suomen yleisten kirjastojen toimintaa ja tehtäviä säätelee laki yleisestä kirjastosta, tuttavallisemmin kirjastolaki. Vuonna 2018 erilaiset kirjastotoimintaa tukevat ja edistävät kehittämistehtävät astuivat voimaan kirjastolaissa. Suomen yleisten kirjastojen toimintaa ja kehittämistä tukevat koko Suomen kattavasti yhdeksän alueellista kehittämistehtävää.

Lisätietoa ja kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen yhteystiedot löytyvät Kirjastot.fi-sivustolta.

Järjestämme vuorovaikutteisia keskustelutilaisuuksia ja paneeleja, luentoja eri aiheista sekä oppimistilaisuuksia kirjastoalan eri osa-alueista. Aktiivisempia, vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen tähtääviä oppimistilaisuuksia ovat oppimisvierailut kirjastoihin ja muille toimialoille, mentorointiohjelma, työkierto sekä työpajamuotoiset toteutukset. Tuotamme myös podcasteja, raportteja ja julkaisuja sekä lyhyitä, tietoiskumaisempia webinaareja.

Ajantasaisen, asiantuntevan ja tarpeita vastaavan osaamisen kehittämisen tueksi myös AKE-tekijät hankkivat aktiivisesti lisää osaamista, perehtyvät erilaisiin ilmiöihin ja syventävät ymmärrystään kirjastoalan kehittymisestä paikallisesti, valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Yhteistyö AKE-alueiden välillä on yksi keskeinen voimavaramme.