Välkommen!

Det senaste från materialbanken

Ladataan sisältöä…

Akepampas’ verksamhetsplan 2024

Verksamheten vid de allmänna biblioteken i Finland och uppgifter regleras av lagen om allmänna bibliotek, det vill säga bibliotekslagen. År 2018 trädde diverse stödjande och främjande utvecklingsuppdrag i kraft i bibliotekslagen. Finlands allmänna biblioteksverksamhet och utvecklingsstöd för hela Finland i nio regional utvecklingsuppgift. Nio regionala utvecklingsuppdrag står som stöd för biblioteksverksamhet i hela Finland.
Mer information och kontaktuppgifter till bibliotek som sköter utvecklingsuppdrag finns på webbplatsen biblioteken.fi

Vi arrangerar interaktiva samtal och paneler, föreläsningar om olika ämnen och inlärningstillfällen om olika delområden inom biblioteksbranschen. Mer aktivt, att lära sig av varandra, skapa nätverk och inlärningsmöten, studiebesök till biblioteken och andra branscher, mentorprogram, arbetsrotation och genomförande i verkstadsform. Vi producerar också podcasts, rapporter och publikationer samt korta mer informativa webinarer.
AKE- personalen håller sig uppdaterad, sakkunnig och anpassar stöd för kompetensutveckling till behoven, skaffar sig aktivt mer kunskap, lär dig mer om olika fenomen och fördjupar förståelse för bibliotekssektorns utveckling på lokal, nationell och global nivå. Samarbete mellan AKE -regioner är en av våra viktigaste resurser.