Introduktion till programmering med Dash & Dot

13.3.2020 i Vasa stadsbibliotek

Under skolningen gör vi enkla AFK övningar för att förstå vad programmering handlar om, och bekantar oss med robotarna Dash & Dot. Vi testar 5 olika appar som riktar sig till olika åldersgrupper för att programmera dom. Vi kan programmera Dash & Dot att utföra olika uppgiften, till exempel att dansa, läsa en dikt eller presentara sig för besökare.

Tanken med dagen är att vi skall känna oss trygga med att presentera Dash & Dot robotarna och inspirera barnen så att de har möjlighet att skapa något kreativt. OBS! Som bonus får 4 bibliotek som deltar dagen Dash & Dot med sig till sitt eget bibliotek för nästa 2 veckor! Så kom med!

Anmäl dig senast den 10.3. https://webropol.com/s/dashdot

Fortbildningsdagen är en del av #AKEdigi-projektet, vars syfte är att utveckla bibliotekspersonalens digikunskaper. Den är gratis för deltagarna, men deltagarna ansvarar själv för sina rese- och matkostnader. OBS! Endast ÅKEpampas -områdets allmänna bibliotek kan få roboterna med sig efter skolningen.