Avainsana: #timanttia

Tehokasta ryhmätyöskentelyä osallistavasti ja fasilitoinnin keinoja hyödyntäen -koulutuspäivä

Aika: Torstaina 16.3.2023 klo 10-15

Etäkoulutus Zoomissa

Ilmoittautuminen

Kouluttajana toimii Kati Lanu Timanttia Oy:stä.

 

Millaisesta kokouksesta, seminaarista tai koulutuksesta olet lähtenyt hyvillä mielin? Mikä erotti sen muista? Fasilitoinnilla tarkoitetaan ryhmälähtöistä ja osallistavaa työskentelyä.  Sen tueksi kehitetyt  menetelmät tarjoavat avaimia ryhmän johdattamiseksi yhteiseen ratkaisuun ja päämäärään, niin että jokainen tulee kuulluksi.

 

Koulutuksen aikana saat konkreettisia vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla tehostat ja parannat ryhmätyöskentelyä ja vahvistat ryhmänohjauksen taitojasi sekä tiedostat, miten keskustelu, osallistaminen ja ryhmätyö eroavat etä- ja lähityössä. Opit myös suunnittelemaan yhteistyötä tehokkaaksi, sujuvaksi ja mielekkääksi prosessiksi fasilitoinnin keinoja hyödyntämällä ja saat ideoita kokeiltavaksi omissa etäkokouksissa ja työpajoissa.

 

Koulutuksessa käydään läpi mm.

 • Tehokkaan ryhmätyöskentelyn periaatteet ja edellytykset
 • Miten varmistat kaikkien mukaan ottamisen – myös etänä
 • Vältä osallistamisen ja fasilitoinnin sudenkuopat
 • 10 kysymystä työpajan suunnittelijalle
 • Katsaus osallistaviin, eri tarkoituksiin sopiviin menetelmiin
 • Digitaalinen työympäristö osallistamisen tukena
 • Miten etätyö ja hybridityö muuttavat yhteisiä toimintatapoja
 • Osallistavan kokouksen perusrakenne ja käsikirjoitus

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton. Koulutuksessa työskennellään ja harjoitellaan myös pienryhmissä, joten osallistujilta toivotaan mahdollisuutta osallistua ryhmätöihin (käytössä mikrofoni ja kamera).

 

TERVETULOA!

Webinaari: Kehonkieli digikohtaamisissa ke 28.9. klo 9-10.30

erilaisia ihmisiä Zoom-kokouksessa

 

Miltä kehonkielemme näyttää ja miten sitä tulkitaan digitaalisessa työympäristössä? Tunne- ja asenneviestistämme on sanottuja sanoja vain 7% ja loput 93 % koostuu siitä, miten viestimme, eleistä ja ilmeistä. Miksi kehonkieli on tärkeää kaikessa vuorovaikutuksessa? Miten vältetään turhat väärinymmärrykset ja tulkintojen sudenkuopat digitaalisissa kohtaamisissa? Virtuaalinen, digitaalinen työympäristö haastaa tutun kehonkielitaitomme. Sanattoman viestinnän heikentyminen tai suorastaan poissaolo heikentää yhteistyötä, tunneviestintää, yhteisöllisyyden kokemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 

Webinaarin aikana saat konkreettisia vinkkejä ja ajatusherätteitä kehonkielen parantamiseen ja asioihin, joihin kiinnittää huomiota omassa digikäyttäytymisessä ja etäkohtaamisissa. Digitaalinen kehonkieli kattaa tiedostetut ja tiedostamattomat, selkeät tai hienovaraiset signaalit ja merkit, ilmeet, eleet ja liikkeet. Videokokouksissa kommunikoinnin lisäksi huomioidaan signaalit muissa digitaalisissa välineissä, kuten sähköposteissa ja pikaviestivälineissä. Kouluttajana toimii Kati Lanu Timanttia Oy:stä.

 

Klikkaa itsesi mukaan. Salasana AKEpampas

 

TERVETULOA!

Tiimityö ja sujuva yhteistyö 4.5. klo 10-15

people together

Aika: ke 4.5.2022 klo 10-15

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoomissa.

Kouluttajana toimii Kati Lanu, Timanttia Oy

 

Ilmoittuminen 2.5. mennessä

 

Minkälaisia asioita on hyvässä tiimi- ja yhteistyössä huomioitava, minkälaisia erilaisia yhteistyön muotoja ja tapoja esiintyy ja mitä voimme kehittää, jotta sekä työt sujuvat, että jaksamme ja voimme hyvin työssämme? Miten teet sujuvaa yhteistyötä kirjaston ulkopuolisten toimijoiden kanssa?

 

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja oivalluttaa kirjastoväkeä hyvän tiimityön edellytyksistä ja elementeistä. Tiimin yhteistoiminnassa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat tärkeitä työn tekemisen ja yhdessä oppimisen kannalta; yhdessä saadaan aikaiseksi ja kehitytään. Sujuva yhteistyö on myös motivaation, työnilon ja hyvinvoinnin lähteitä. Kun vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat ne myös vahvistavat yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

 

Tule mukaan mielenkiintoiseen koulutuspäivään, joka sisältää alustuksia ja tietoiskuja, käytännön esimerkkejä ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja hyvinvoinnista. Tule kuuntelemaan, osallistumaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia.

 

Kouluttaja vastailee mielellään myös kysymyksiin ja antaa vinkkejä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta.

 

TERVETULOA!

Arbetsglädje och välmående i ständig utveckling och förändring -utbildning

Självledarskap och ansvarstagande av det egna välmående är viktiga styrkor i dagens arbetsliv. Förändringar pågår ständigt. Hur kan man hantera och planera sitt arbete bättre, stöda sitt välmående och orka bättre? Under denna utbildning lär vi oss identifiera typiska källor till belastning och reflektera över våra egna känslor och beteenden i ständig förändring. Målsättningen är att ge verktyg och tips för var och en i vardagen.

 

monta vaihtoehtoa ja kaksi yliviivattu.Tid: ti 8.2.2022 kl. 12.30-15.30

Distansutbildning via Zoom

Anmälning: https://link.webropol.com/ep/arbetsgladje

Lärare: Kati Lanu, Timanttia Consulting Oy

 

Kom med och lyssna samt du får gärna också ställa frågor till utbildaren. Utbildningen är kompletterande fortbildning för bibliotekets personal och hör till den regionala utvecklingsuppgiften. Utbildningen är gratis för deltagarna.

 

VÄLKOMMEN!

Valmentava ja osallistava johtamisote –koulutus to 19.1.2023 klo 13-16 Zoomissa

Muuttuvassa ja monimutkaistuvassa työelämässä hyvän, osallistavan johtamisen ja yhteistyön merkitys korostuu. Valmentavalla johtajuudella luodaan edellytykset niin yksittäisten ihmisten kuin tiimienkin onnistumiselle sekä tavoitteena on saada yksilöt ja tiimit toimimaan itseohjautuvasti kohti tavoitteita ja parantaa tuloksellisuutta. Valmentava johtajuus on tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa yhteistoimintaa sekä vaikuttava esihenkilö osaa soveltaa valmentavan otteen ydintaitoja omassa arjessaan. Esihenkilö kiinnostuu, kuuntelee, haastaa, kysyy, innostaa ja vaalii johdettaviensa potentiaalia. Toimiva vuorovaikutus on valmentavan johtamisotteen ytimessä

 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmentavaa, osallistavaa yhteistyö- ja johtamisotetta sekä herättää pohtimaan tiimien toimintaa tukevaa keskustelukulttuuria. Koulutuksen aikana saat konkreettisia vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla tiimin johtaminen on osallistavampaa, yhteisöllisempää ja motivoivampaa.

 

Koulutus ottaa esille muun muassa:

 • Mitä valmentava johtaminen on ja mitkä ovat sen hyödyt?
 • Luottamuksen ilmapiirin ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin vahvistamisen merkitys
 • Motivaatioon ja asenteisiin vaikuttaminen, omaehtoisuuden ja vastuunoton lisääminen
 • Rakentava, avoin vuorovaikutus, läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu
 • Valmentavat, osallistavat kysymykset ja keskustelu
 • Aktiiviseen työkaveruuteen kannustaminen osana valmentavaa työkulttuuria
 • Osallistavat kokoukset etä- ja hybridityössä – vinkit ja malli

Kouluttajana toimii Kati Lanu Timanttia Oy:stä.

 

Ilmoittautuminen

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

 

TERVETULOA!

Jaksaa ja voida hyvin muutoksessa –valmennus

Miten luovia muutoksessa, kun työ kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Jokaisella meistä on erilaisia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita, jotka auttavat käsittelemään muutosta. Valmennuksella pyritään antamaan eväitä hyväksymään ja löytämään tapoja käsitellä jatkuvaa kehitystä, uuden oppimista ja muutosta. Nämä tavat auttavat myös tukemaan omaa hyvinvointia.

Valmennuksen tavoitteena on valmentaa ja oivalluttaa kirjastoväkeä itsetuntemuksessa, tunnekäsittelyssä ja yhteistyössä, erityisesti kun työskennellään jatkuvassa muutoksessa. Valmennuksen aikana saat työkaluja muutoksen hallintaan ja jaksamiseen. Opit myös ymmärtämään paremmin tunteitasi ja saat ideoita ja vinkkejä oman työsi johtamiseen.

 

monta vaihtoehtoa ja kaksi yliviivattu.

Aika: to 18.11.2021 klo 12.30-16.00

Etäkoulutus Zoomissa

Ilmoittaudu viimeistään 16.11: https://link.webropol.com/ep/muutos

Kouluttaja: Kati Lanu, Timanttia Consulting Oy

 

Tervetuloa kuuntelemaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta. Koulutuksessa on rajallinen osallistujamäärä eli max. 95 osallistujaa otetaan mukaan ja mikäli koulutus tulee täyteen, niin etusijalla ovat AKEpampas alueen kirjastoammattilaiset.

 

TERVETULOA!

Erilaisuus vahvuutena tiimityössä -valmennus

Vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylit

Aika: ti 27.4.2021 klo 12-16

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoom-sovelluksella.

Kouluttajana toimii Kati Lanu, Timanttia Oy

Ilmoittaudu viimeistään 26.3: https://webropol.com/ep/erilaisuus

Koulutuksessa on rajallinen osallistujamäärä eli max. 30 osallistujaa otetaan mukaan.

Tiimin yhteistoiminnassa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat tärkeitä työn tekemisen ja yhdessä oppimisen kannalta; yhdessä saadaan aikaiseksi ja kehitytään. Kun vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat ne myös vahvistavat yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Tule mukaan mielenkiintoiseen etävalmennukseen, joka sisältää alustuksia ja tietoiskuja, käytännön esimerkkejä ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymistyyleistä. Valmennuksen jälkeen ymmärrät mm. itseäsi paremmin sekä hahmotat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi selkeämmin. Saat myös lisää tietoa muiden ihmisten vuorovaikutustyyleistä sekä heidän motivaatiotekijöistä ja käyttäytymisestään, jolloin sinun on helpompi toimia yhdessä muiden tiimiläisten kanssa sekä myös ymmärtää asiakkaita.

Ennakkotehtävänä tehdään yksilöllinen EASI-kartoitus, jonka täyttäminen kestää n. 15-20 min. Linkin ennakkotehtävään saat maaliskuun lopussa. Kartoituksen jälkeen saat itsellesi ja omaksi hyödyksesi n. 19-sivuisen raportin, joka vahvistaa itsetuntemustasi ja lisää ymmärrystä omasta vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Osallistujat saavat omat raporttinsa, joita ei tarvitse avata muille. Henkilökohtainen raportti on siis luottamuksellinen.

Valmennuksessa ja purussa käydään läpi EASIn perusperiaatteet ja pohditaan yhdessä erilaisia profiileja, vuorovaikutus- ja käyttäytymistyylejä ja tiimityötä eri profiilien kesken. EASI on selkeä ja konkreettinen, ja valmennuksessa osallistujat saavat yleensä ahaa-elämyksiä ja oivalluksia, joita voi hyödyntää arjen yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. EASIn taustalla on moderni Viiden faktorin teoria ja itse menetelmä on osoitettu psykometrisesti luotettavaksi. Menetelmä ei kategorisesti luokittele ihmisiä, vaan auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kompastuskivet.

Tule kuuntelemaan, osallistumaan ja jakamaan omia kommentteja ja kokemuksia. Kouluttaja vastailee mielellään myös kysymyksiin ja antaa vinkkejä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja on osallistujille maksutonta.

TERVETULOA!